Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

Príspevok ITU 2013

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Impl. subjekt
Kód impl. subjekt Medzinárodná telekomunikačná únia
Popis projektu Príspevok ITU 2013
Dátum zazmluvnenia záväzku 07.01.2013
Dátum ukončenia záväzku
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Štatutárny príspevok SR do ITU za rok 2013

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2013 23 974 € 23 974 €
Spolu 23 974 € 23 974 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Príspevok ITU 2013 voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Príspevok ITU 2013 23 974 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región