Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

Príspevok UPU 2019

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Impl. subjekt OSN
Kód impl. subjekt Svetová poštová únia
Popis projektu Príspevok UPU 2019
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2019
Dátum ukončenia záväzku
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Štatutárny príspevok SR do UPU na rok 2019. Uhradený v 2019 z dôvod nedostatočných finančných prostriedkov na konci roka 2018.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2019 18 593 € 18 593 €
Spolu 18 593 € 18 593 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Príspevok UPU 2019 voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Príspevok UPU 2019 18 593 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región