Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

Príspevok UPU 2016

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Impl. subjekt UPU
Kód impl. subjekt Svetová poštová únia
Popis projektu Príspevok UPU 2016
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2016
Dátum ukončenia záväzku 31.12.2016
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Príspevok SR do UPU za rok 2016

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2016 18 899 € 18 899 €
Spolu 18 899 € 18 899 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Príspevok UPU 2016 voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Príspevok UPU 2016 18 899 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región