Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

Príspevok ITU 2017

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Impl. subjekt ITU
Kód impl. subjekt Medzinárodná telekomunikačná únia
Popis projektu Príspevok ITU 2017
Dátum zazmluvnenia záväzku 09.01.2017
Dátum ukončenia záväzku 31.12.2017
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Členský príspevok SR do ITU za rok 2017. Medzinárodná telekomunikačná únia (International Telecommunication Union – ITU) je špecializovanou odbornou organizáciou pri OSN a v súčasnosti má 193 členských štátov a viac ako 700 členov sektorov a pridružených členov. ITU má 3 sektory: štandardizačný, rádiokomunikačný a sektor rozvoja telekomunikácií. Hlavným zameraním ITU je koncepcia rozvoja elektronických komunikácií, reorganizácia využitia frekvenčného spektra, prideľovanie frekvenčných pásiem, číslovacie plány, jednotné pravidlá rozvoja telekomunikácií, koordinácia legislatívy, medzinárodné zmluvy, koordinácia regulačných činností a spolupráca v oblasti elektronických komunikácií.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2017 24 613 € 24 613 €
Spolu 24 613 € 24 613 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Príspevok ITU 2017 voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Príspevok ITU 2017 24 613 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región