Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Administratívne náklady spojené so zasadnutím Správnej rady CEF 2022

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo financií SR
Prijímajúca krajina Bilaterálne, bližšie neurčené
Impl. subjekt Ministerstvo financií SR
Kód impl. subjekt Donorská vláda
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 07.06.2022
Dátum ukončenia záväzku 09.06.2022
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Administratívne náklady spojené so zasadnutím Správnej rady CEF a s účasťou na súvisiacej konferencii Strong Institutions Deliver on their Mandate v Slovinsku. Členstvom v správnej rade MF SR prispieva k správnemu riadeniu a kvalitnému výkonu činnosti CEF. Zároveň získava prístup k informáciám o plánovaných aktivitách CEF a donorov v regióne a môže tak efektívnejšie plánovať vlastné ODA iniciatívy.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2022 1 506 € 1 506 €
Spolu 1 506 € 1 506 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Administratívne náklady (sektorovo nerozdelené) 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Administratívne náklady spojené so zasadnutím Správnej rady CEF 2022 voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Administratívne náklady spojené so zasadnutím Správnej rady CEF 2022 1 506 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región