Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Zabezpečenie didaktických pomôcok pre žiakov v Srbsku Iné verejné subjekty v prijímajúcej krajine Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 2022 54 400 € Fa search plus
  EULEX Kosovo 2022 Donorská vláda Úrad ministerstva vnútra 2022 171 624 € Fa search plus
  Príspevok do Fondu technickej spolupráce MAAE na rok 2022 (Technical Cooperation Fund) Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (iba príspevky do fondu technickej spolupráce) Úrad jadrového dozoru SR 2022 133 880 € Fa search plus
  Príspevok do IRENA (Medzinárodná agentúra pre obnoviteľné zdroje) za rok 2022 (MH SR) Medzinárodná agentúra pre obnoviteľnú energiu Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 2022 22 066 € Fa search plus
  Príspevok UNFCCC 2022 Rámcový dohovor OSN o zmene klímy Ministerstvo životného prostredia SR 2022 24 864 € Fa search plus
  Príspevok Rada Európy 2023 Rada Európy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2022 555 361 € Fa search plus
  Mimoriadne príspevky Rada Európy 2022 Rada Európy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2022 15 231 € Fa search plus
  Slovenský fond pre inkluzívny rast/RB RE/BaH/Zatváranie kolektívnych centier Rozvojová banka Rady Európy Ministerstvo financií SR 2022 87 001 € Fa search plus
  Príspevok SR do Osobitnej monitorovacej misie OBSE na Ukrajine 01.04.2022 - 31.03.2023 Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2022 68 487 € Fa search plus
  Štipendium Ústredná vláda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2022 25 530 € Fa search plus
  Dobrovoľníctvo v Belehrade Mimovládna organizácia so sídlom v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2022 11 064 € Fa search plus
  Music Camp for Young Virtuosos Univerzita, vysoká škola alebo iná vzdelávacia inštitúcia, výskumný ústav alebo think-tank Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2022 4 879 € Fa search plus
  441 záznamov (stránka 2 z 37)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 121 455 488 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 15 467 715 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 632 153 €
  Úrad ministerstva vnútra 6 321 882 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 5 386 576 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 855 389 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 1 615 679 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 1 242 717 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 751 582 €
  Úrad jadrového dozoru SR 322 518 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 321 799 €
  Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 293 450 €
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 248 127 €
  Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 128 700 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 49 884 €
  Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 25 000 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 992 €