Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Reconstruction of an indoor tennis court in the "Antey" Sports Complex Mimovládna organizácia so sídlom v rozvojovej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2022 6 860 € Fa search plus
  Dobrovoľníctvo v Novom Pazare Mimovládna organizácia so sídlom v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2022 5 424 € Fa search plus
  Zdieľanie skúseností v oblasti požiarnej bezpečnosti a riadenia hasičského zboru INŠTITÚCIE VEREJNÉHO SEKTORA Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2022 9 137 € Fa search plus
  Príspevok SR do UNISFA - región Abyei (16.05.2022 - 30.06.2022) Oddelenie mierových operácií OSN – mierové operácie OSN Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2022 4 609 € Fa search plus
  Secondary school´s Ali Metra sports environment Miestna samospráva Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2022 3 500 € Fa search plus
  Príspevok SR do rozpočtu EÚ 2022 Európska komisia – časť rozpočtu určená na rozvoj Ministerstvo financií SR 2022 97 920 000 € Fa search plus
  Dobrovoľník pre Nairobi - ST.PHILIP NERI PRIMARY SCHOOL Mimovládna organizácia so sídlom v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2022 7 840 € Fa search plus
  Podpora verejných politík, informovanosti a budovania kapacít Mimovládna organizácia so sídlom v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2022 40 000 € Fa search plus
  Strengthening capacities of Volunteer Fire Department and engagement of youth in civil protection Mimovládna organizácia so sídlom v rozvojovej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2022 7 000 € Fa search plus
  Príspevok Slovenskej republiky do PRGT Medzinárodný menový fond - Zverenecký fond na znižovanie chudoby a podporu rastu Ministerstvo financií SR 2022 4 000 000 € Fa search plus
  Eco Village Farms- Model of Food Security and Sustainability in Horticultural Value Chains in rural communities Iné verejné subjekty v prijímajúcej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2022 7 000 € Fa search plus
  Mierová operácia OSN UNAMID na obdobie 01.01.2022 - 30.06.2022 Oddelenie mierových operácií OSN – mierové operácie OSN Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2022 0 € Fa search plus
  441 záznamov (stránka 3 z 37)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 121 455 488 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 15 467 715 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 632 153 €
  Úrad ministerstva vnútra 6 321 882 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 5 386 576 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 855 389 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 1 615 679 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 1 242 717 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 751 582 €
  Úrad jadrového dozoru SR 322 518 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 321 799 €
  Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 293 450 €
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 248 127 €
  Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 128 700 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 49 884 €
  Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 25 000 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 992 €