Časové rady

Multilaterálna spolupráca

Multilaterálna spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  1.platba - Partnerstvo UNDP a SR: Efektívne riešenia v oblasti rozvojovej spolupráce so zameraním na ciele udržateľného rozvoja na roky 2022 - 2024 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Rozvojový program OSN 2022 300 000 € Fa search plus
  2.platba - Partnerstvo UNDP a SR: Efektívne riešenia v oblasti rozvojovej spolupráce so zameraním na ciele udržateľného rozvoja na roky 2022 - 2024 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Rozvojový program OSN 2022 307 144 € Fa search plus
  African Union - United Nations Hybrid Operation in Darfur 01.07.2021 – 31.12.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Oddelenie mierových operácií OSN – mierové operácie OSN 2021 2 632 € Fa search plus
  Detský fond OSN 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Detský fond OSN 2019 10 000 € Fa search plus
  Detský fond OSN 2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Detský fond OSN 2020 10 000 € Fa search plus
  Detský fond OSN 2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Detský fond OSN 2021 70 000 € Fa search plus
  Dobrovoľný finančný príspevok SR na podporu činnosti DAC OECD Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (iba príspevky do osobitných fondov na aktivity technickej spolupráce) 2017 10 400 € Fa search plus
  Dobrovoľný jednorazový príspevok na podporu obnovy laboratórií jadrových aplikácií MAAE v Seibersdorfe (projekt ReNuAl2) Úrad jadrového dozoru SR Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu – členské príspevky 2021 3 300 € Fa search plus
  Dobrovoľný príspevok 2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru 2020 21 000 € Fa search plus
  Dobrovoľný príspevok MOF 2013 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Medzinárodná organizácia frankofónie 2013 10 507 € Fa search plus
  Dobrovoľný príspevok MOF 2014 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Medzinárodná organizácia frankofónie 2014 10 507 € Fa search plus
  Dobrovoľný príspevok MOF 2015 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Medzinárodná organizácia frankofónie 2015 10 665 € Fa search plus
  678 záznamov (stránka 1 z 57)

  Vyplatená suma 2013 - 2022 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 52 620 825 €
  2014 50 370 707 €
  2015 61 039 303 €
  2016 72 623 164 €
  2017 74 327 933 €
  2018 89 300 579 €
  2019 83 041 729 €
  2020 91 310 159 €
  2021 100 388 418 €
  2022 124 365 643 €