Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

Dobrovoľný príspevok 2020

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Impl. subjekt UNESCO
Kód impl. subjekt Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru
Popis projektu Dobrovoľný príspevok 2020
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2020
Dátum ukončenia záväzku
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Dobrovoľný príspevok SR pre UNESCO 2020

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2020 21 000 € 21 000 €
Spolu 21 000 € 21 000 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Dobrovoľný príspevok 2020 voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Dobrovoľný príspevok 2020 21 000 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región