Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

Príspevok ILO 2020

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Impl. subjekt OSN
Kód impl. subjekt Medzinárodná organizácia práce – príspevky v určenej výške
Popis projektu Príspevok ILO 2020
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2020
Dátum ukončenia záväzku
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Štatutárny príspevok SR do ILO za rok 2020

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2020 338 983 € 338 983 €
Spolu 338 983 € 338 983 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Príspevok ILO 2020 voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Príspevok ILO 2020 338 983 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región