Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

Riadny členský príspevok do pravidelného rozpočtu IAEA na rok 2021 (druhá platba)

Základné informácie

Financujúci subjekt Úrad jadrového dozoru SR
Impl. subjekt IAEA
Kód impl. subjekt Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu – členské príspevky
Popis projektu Riadny členský príspevok do pravidelného rozpočtu IAEA na rok 2021 (druhá platba)
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2021
Dátum ukončenia záväzku
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Príspevok SR do IAEA za rok 2021. Cieľom príspevku je podpora organizácie vo všeobecnosti. Celosvetová organizácia zaoberajúca sa rôznymi aspektmi atómovej energie. Pre SR má členstvo v tejto organizácií svoj politický a odborný výžnam. Ide hlavne o oblasť jadrovej energetiky, jadrovej bezpečnosti a radiačnej ochrany, využívanie rôznych nukleárnych techník v rôznych oblastiach a technickú spoluprácu IAEA(MAAE)

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2021 21 547 € 21 547 €
Spolu 21 547 € 21 547 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Riadny členský príspevok do pravidelného rozpočtu IAEA na rok 2021 (druhá platba) voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Riadny členský príspevok do pravidelného rozpočtu IAEA na rok 2021 (druhá platba) 21 547 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región