Časové rady

Bilaterálna spolupráca

Bilaterálna spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  „Výmena najlepších skúseností v oblasti nelegálnej migrácie, prevádzačstva a obchodovania s ľuďmi“ - workshop organizovaný Národnou jednotkou boja proti nelegálnej migrácii Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Donorská vláda 2014 4 964 € Fa search plus
  „Nise Muhabetin“ (Start the Conversation) Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Mimovládna organizácia so sídlom v rozvojovej krajine 2021 7 000 € Fa search plus
  „Nise Muhabetin“ (Start the Conversation) Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Mimovládna organizácia so sídlom v rozvojovej krajine 2022 2 996 € Fa search plus
  “Výmena skúseností pri digitalizácii verejnej správy (IT) medzi Slovenskou republikou a Bieloruskou republikou” Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Inštitúcia súkromného sektora 2018 0 € Fa search plus
  Šírenie dobrovoľníctva v Gruzínsku Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Mimovládna organizácia so sídlom v donorskej krajine 2013 430 € Fa search plus
  Štúdijná návšteva zástupcov mimovládneho sektora ČH Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2015 100 € Fa search plus
  Štúdijná návšteva zo Štátnej finančnej služby Ukrajiny Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2015 5 950 € Fa search plus
  Štúdijná návšteva zniešanej delegácie z Albánska (Úrad pre štandardizáciu, metrológiu a iné) Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Donorská vláda 2015 4 545 € Fa search plus
  Štúdijná návšteva z Ukrajiny na tému boja proti korupcii Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2016 281 € Fa search plus
  Štúdijná návšteva z Ministerstva financií Moldavska Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2015 250 € Fa search plus
  Štúdijná návšteva z Ministerstva financií Bieloruska Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2015 2 110 € Fa search plus
  Štúdijná návšteva predstaviteľov Ministerstva financií Gruzínska na Slovensku Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2016 1 280 € Fa search plus
  3686 záznamov (stránka 1 z 308)

  Vyplatená suma 2013 - 2022 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 11 959 306 €
  2014 12 279 254 €
  2015 15 511 776 €
  2016 21 029 803 €
  2017 30 811 174 €
  2018 27 456 410 €
  2019 19 320 950 €
  2020 33 379 556 €
  2021 30 818 485 €
  2022 38 757 008 €