Časové rady

Bilaterálna spolupráca

Bilaterálna spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Football makes friendship Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Mimovládna organizácia so sídlom v rozvojovej krajine 2013 4 845 € Fa search plus
  Voľný pohyb tovaru-študijná návšteva Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Donorská vláda 2013 2 852 € Fa search plus
  Improving of conditions for staying of young firefighters and readiness of fire brigade Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Mimovládna organizácia so sídlom v rozvojovej krajine 2013 5 000 € Fa search plus
  Measuring instrument for laboratory MUST Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Mimovládna organizácia so sídlom v rozvojovej krajine 2013 3 500 € Fa search plus
  Procurement of Braile typewriters Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Mimovládna organizácia so sídlom v rozvojovej krajine 2013 4 998 € Fa search plus
  Project of Catholic Primary School of ST. Desiderius in Shelui Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Mimovládna organizácia so sídlom v rozvojovej krajine 2013 3 500 € Fa search plus
  Reparation of the bridge and road between the villages Radozelje and Raravci Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Mimovládna organizácia so sídlom v rozvojovej krajine 2013 5 000 € Fa search plus
  Ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva-študijná návšteva Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Donorská vláda 2013 2 458 € Fa search plus
  Pracovná cesta zamestnancov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví SR do Srbska Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Donorská vláda 2013 3 894 € Fa search plus
  Posilňovanie poľnohospodárskych spôsobov obživy u malých farmárov v okolí Wau Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 2013 65 000 € Fa search plus
  Vládne štipendiá Sýria 2013 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Donorská vláda 2013 15 755 € Fa search plus
  Vládne štipendiá Uzbekistan 2013 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Donorská vláda 2013 17 860 € Fa search plus
  3686 záznamov (stránka 1 z 308)

  Vyplatená suma 2013 - 2022 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 11 959 306 €
  2014 12 279 254 €
  2015 15 511 776 €
  2016 21 029 803 €
  2017 30 811 174 €
  2018 27 456 410 €
  2019 19 320 950 €
  2020 33 379 556 €
  2021 30 818 485 €
  2022 38 757 008 €