Časové rady

Multilaterálna spolupráca

Multilaterálna spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Finančný príspevok 2020, pre Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl/Medzinárodný poradný tím pre bezpečnostný sektor (DCAF/ISSAT) Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl 2020 7 500 € Fa search plus
  Finančný príspevok do Fondu Dep. OSN pre politické záležitosti Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Oddelenie OSN pre politické záležitosti a budovanie mieru, Zverenecký fond na podporu politických záležitostí 2014 15 000 € Fa search plus
  Finančný príspevok na rok 2019 pre Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl (DCAF/ISSAT) Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl 2019 25 000 € Fa search plus
  Finančný príspevok na rok 2019 pre Ženevské centrum(DCAF/ISSAT) Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl 2019 45 000 € Fa search plus
  Finančný príspevok na rok 2021 pre Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl (DCAF) Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl 2021 10 000 € Fa search plus
  Finančný príspevok pre Medzinárodný poradný tím pre bezpečnostný sektor Ženevského centra pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl (DCAF/ISSAT) Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl 2021 10 000 € Fa search plus
  Fond iniciatívy na vývoj, výrobu a spravodlivú distribúciu testov, liekov a vakcín proti COVID-19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Globálna aliancia pre vakcíny a imunizáciu 2021 150 000 € Fa search plus
  IAEA - Národný participačný príspevok na rok 2021 Úrad jadrového dozoru SR Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu – členské príspevky 2021 33 € Fa search plus
  MINURSO - Western Sahara 01.07.2021 - 31.10.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Oddelenie mierových operácií OSN – mierové operácie OSN 2021 2 157 € Fa search plus
  MINUSCA - mierová operácie OSN v Afrike 01.01.2022 - 30.06.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Oddelenie mierových operácií OSN – mierové operácie OSN 2021 67 538 € Fa search plus
  MINUSMA mierová operácie OSN v Mali (01.01.2022 - 30.06.2022) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Oddelenie mierových operácií OSN – mierové operácie OSN 2021 76 271 € Fa search plus
  Mierová misia Libanon 01.07.2021 - 31.08.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Oddelenie mierových operácií OSN – mierové operácie OSN 2021 8 973 € Fa search plus
  609 záznamov (stránka 3 z 51)

  Vyplatená suma 2013 - 2021 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 52 620 825 €
  2014 50 370 707 €
  2015 61 039 303 €
  2016 72 623 164 €
  2017 74 327 933 €
  2018 89 300 579 €
  2019 83 041 729 €
  2020 91 310 159 €
  2021 100 388 418 €