Časové rady

Multilaterálna spolupráca

Multilaterálna spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Príspevok do WTO za rok 2020 (MH SR) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Svetová obchodná organizácia – Medzinárodné obchodné centrum 2020 736 656 € Fa search plus
  Príspevok do WTO za rok 2021 (MH SR) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Svetová obchodná organizácia – Medzinárodné obchodné centrum 2021 735 901 € Fa search plus
  Príspevok do WTO za rok 2022 (MH SR) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Svetová obchodná organizácia – Medzinárodné obchodné centrum 2022 729 516 € Fa search plus
  Príspevok do Zeleného klimatického fondu v roku 2019 Ministerstvo životného prostredia SR Zelený klimatický fond 2019 1 814 059 € Fa search plus
  Príspevok do Zeleného klimatického fondu v roku 2021 Ministerstvo životného prostredia SR Zelený klimatický fond 2021 500 000 € Fa search plus
  Príspevok do Zeleného klimatického fondu v roku 2022 Ministerstvo životného prostredia SR Zelený klimatický fond 2022 1 000 000 € Fa search plus
  Príspevok do Zvereneckého fondu OSN pre podporu obetí sexuálneho násilia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Dobrovoľný fond OSN pre obete mučenia 2017 30 000 € Fa search plus
  Príspevok do dobrovoľného zvereneckého fondu pre migráciu 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rozvojový program OSN 2017 15 000 € Fa search plus
  Príspevok do mierových misií MINURSO (01.01.2022 - 30.06.2022) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Oddelenie mierových operácií OSN – mierové operácie OSN 2021 3 621 € Fa search plus
  Príspevok do mierových misií MINURSO (01.01.2022 - 30.06.2022) - doplatok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Oddelenie mierových operácií OSN – mierové operácie OSN 2022 47 € Fa search plus
  Príspevok do mierových misií MINURSO (01.07.-31.10.2020) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Oddelenie mierových operácií OSN – mierové operácie OSN 2020 2 249 € Fa search plus
  Príspevok do mierových misií MINURSO (01.07.2022 - 31.10.2022) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Oddelenie mierových operácií OSN – mierové operácie OSN 2022 2 534 € Fa search plus
  678 záznamov (stránka 51 z 57)

  Vyplatená suma 2013 - 2022 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 52 620 825 €
  2014 50 370 707 €
  2015 61 039 303 €
  2016 72 623 164 €
  2017 74 327 933 €
  2018 89 300 579 €
  2019 83 041 729 €
  2020 91 310 159 €
  2021 100 388 418 €
  2022 124 365 643 €