Časové rady

Bilaterálna spolupráca

Bilaterálna spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Partnerstvo Slovenskej republiky a UNDP pre výsledky v medzinárodnej rozvojovej spolupráci: príspevok MF SR Ministerstvo financií SR Rozvojový program OSN 2015 640 791 € Fa search plus
  Utečenci 2017_projekt SHR Úrad ministerstva vnútra MVO v donorskej krajine 2017 613 994 € Fa search plus
  Vládne štipendiá Srbsko 2014 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Donorská vláda 2014 609 571 € Fa search plus
  Vládne štipendiá Srbsko 2013 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Donorská vláda 2013 608 487 € Fa search plus
  Štipendiá Srbsko 2015 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Ústredná vláda 2015 604 592 € Fa search plus
  Príspevok SR do EU Trust Fund for Africa 2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Európska komisia - Podiel rozpočtu na rozvojovú spoluprácu 2016 600 000 € Fa search plus
  Budovanie informačného systému pre evidovanie a vykazovanie rozvojovej pomoci SR 2013 Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2013 536 946 € Fa search plus
  Materiálna HP Čierna Hora 2016 Úrad ministerstva vnútra Donorská vláda 2016 524 784 € Fa search plus
  Príspevok do ICRC 2017 pre Afganistan Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Medzinárodný výbor Červeného kríža 2017 500 000 € Fa search plus
  Finančný príspevok poskytnutý Medzinárodnému výboru Červeného kríža na podporu vody v mestských a vidieckych oblastiach Afganistanu Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Medzinárodný výbor Červeného kríža 2017 500 000 € Fa search plus
  Vedľajšie náklady na vládne štipendiá 2013 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Donorská vláda 2013 475 690 € Fa search plus
  HP MO SR Ukrajina 2015 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu Donorská vláda 2015 469 675 € Fa search plus
  1960 záznamov (stránka 3 z 164)

  Vyplatená suma 2013 - 2017 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 11 959 306 €
  2014 12 279 254 €
  2015 15 511 776 €
  2016 21 029 803 €
  2017 30 811 174 €