Časové rady

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Administratívne náklady na expertné aktivity v oblasti koordinácie donorov Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2016 1 006 € Fa search plus
  Administratívne náklady na expertné aktivity v oblasti medzinárodného zdaňovania Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2016 1 011 € Fa search plus
  Administratívne náklady na expertné aktivity v oblasti medzinárodného zdaňovania Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2015 2 249 € Fa search plus
  Administratívne náklady na expertné aktivity v súvislosti s členstvom MF SR v Addis Tax Initiative Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2016 462 € Fa search plus
  Afrika bez mýtov MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2013 15 809 € Fa search plus
  Afrika bez mýtov MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2014 12 647 € Fa search plus
  Afrika bez mýtov MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2015 1 108 € Fa search plus
  Akademici - aktívne a prakticky MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2016 22 480 € Fa search plus
  Akadémia Tegla Loroupe MVO v rozvojovej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2013 1 500 € Fa search plus
  Aktivity SSR v OBSE 2014 Organization for Security and Co-operation in Europe Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2014 40 000 € Fa search plus
  Aktivity SSR v OBSE 2015 Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2015 20 000 € Fa search plus
  Alternatívne zamestnanie pre ženy- Ručné práce Centrum v Erseka MVO v rozvojovej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2013 1 500 € Fa search plus
  1768 záznamov (stránka 1 z 148)

  Vyplatená suma v rokoch 2013 - 2016 podľa typu toku

  Rok Typ toku Vyplatená suma
  2013 ODA 64 580 131 €
  2014 ODA 62 649 961 €
  2015 ODA 76 551 079 €
  2016 ODA 93 632 967 €

  Vyplatená suma v rokoch 2013 - 2016 podľa financujúceho subjektu

  Year Financujúci subjekt Vyplatená suma
  2013 Ministerstvo financií SR 49 488 595 €
  2013 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 4 535 569 €
  2013 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 3 301 449 €
  2013 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 1 534 444 €
  2013 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 411 643 €
  2013 Úrad ministerstva vnútra 1 647 871 €
  2013 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 0 €
  2013 Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 0 €
  2013 Kancelária Národnej rady SR 15 000 €
  2013 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 237 471 €
  2013 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 0 €
  2013 Ministerstvo životného prostredia SR 235 565 €
  2013 Úrad jadrového dozoru SR 328 294 €
  2013 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 243 910 €
  2013 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 57 242 €
  2013 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 159 266 €
  2013 Ministerstvo zdravotníctva SR 373 838 €
  2013 Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 374 €
  2013 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 6 600 €
  2014 Ministerstvo financií SR 49 685 573 €
  2014 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 3 390 302 €
  2014 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2 790 326 €
  2014 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 418 667 €
  2014 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 290 144 €
  2014 Úrad ministerstva vnútra 2 008 072 €
  2014 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 20 000 €
  2014 Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 4 057 €
  2014 Kancelária Národnej rady SR 0 €
  2014 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 353 169 €
  2014 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 0 €
  2014 Ministerstvo životného prostredia SR 367 889 €
  2014 Úrad jadrového dozoru SR 299 956 €
  2014 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 321 797 €
  2014 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 40 195 €
  2014 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 174 798 €
  2014 Ministerstvo zdravotníctva SR 481 654 €
  2014 Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 362 €
  2014 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 0 €
  2015 Ministerstvo financií SR 58 997 057 €
  2015 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2 864 762 €
  2015 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 4 093 348 €
  2015 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2 126 506 €
  2015 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 433 845 €
  2015 Úrad ministerstva vnútra 3 278 619 €
  2015 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 661 312 €
  2015 Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 0 €
  2015 Kancelária Národnej rady SR 0 €
  2015 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 266 739 €
  2015 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 132 092 €
  2015 Ministerstvo životného prostredia SR 237 984 €
  2015 Úrad jadrového dozoru SR 285 648 €
  2015 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 374 964 €
  2015 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 43 178 €
  2015 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 200 522 €
  2015 Ministerstvo zdravotníctva SR 545 095 €
  2015 Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 908 €
  2015 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 5 500 €
  2016 Ministerstvo financií SR 65 456 733 €
  2016 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 760 648 €
  2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 14 705 395 €
  2016 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 0 €
  2016 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 778 558 €
  2016 Úrad ministerstva vnútra 5 305 285 €
  2016 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 0 €
  2016 Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 5 873 €
  2016 Kancelária Národnej rady SR 0 €
  2016 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 37 291 €
  2016 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 19 286 €
  2016 Ministerstvo životného prostredia SR 265 450 €
  2016 Úrad jadrového dozoru SR 176 050 €
  2016 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 348 584 €
  2016 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 45 384 €
  2016 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 178 061 €
  2016 Ministerstvo zdravotníctva SR 546 551 €
  2016 Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 818 €
  2016 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 0 €