Časové rady

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Expanded educational and daycare facility for orphan and needy children from the Kibera slum MVO v rozvojovej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2013 5 000 € Fa search plus
  ICT project for Jora Primary School MVO v rozvojovej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2013 3 500 € Fa search plus
  Príspevok UNOCI 2013 Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2013 39 670 € Fa search plus
  Reference Book for St. Mary´s Viwandani Secondary School MVO v rozvojovej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2013 3 500 € Fa search plus
  Making monthly Bulletin MVO v rozvojovej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2013 4 480 € Fa search plus
  Painting of the boys and girls dormitories MVO v rozvojovej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2013 3 500 € Fa search plus
  Rehabilitation of Lwanda Primary Schol Infrastructure MVO v rozvojovej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2013 3 500 € Fa search plus
  Stáž srbskej diplomatky Neveny Jovanović na MZVaEZ SR Donorská vláda Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2013 2 467 € Fa search plus
  Sustainability of return is through the empowerment of sheep production MVO v rozvojovej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2013 4 893 € Fa search plus
  Technical Support for NGO program- Recognize our rights- Get Involved MVO v rozvojovej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2013 4 920 € Fa search plus
  The second stage of the reconstruction of fire station building in Selenca MVO v rozvojovej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2013 4 995 € Fa search plus
  Vládne štipendiá Pakistan 2013 Donorská vláda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2013 6 674 € Fa search plus
  2651 záznamov (stránka 1 z 221)

  Vyplatená suma v rokoch 2013 - 2018 podľa typu toku

  Rok Typ toku Vyplatená suma
  2013 ODA 64 580 131 €
  2014 ODA 62 649 961 €
  2015 ODA 76 551 079 €
  2016 ODA 93 652 967 €
  2017 ODA 105 139 107 €
  2018 ODA 116 835 494 €

  Vyplatená suma v rokoch 2013 - 2018 podľa financujúceho subjektu

  Year Financujúci subjekt Vyplatená suma
  2013 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 6 070 013 €
  2013 Ministerstvo financií SR 49 488 595 €
  2013 Úrad jadrového dozoru SR 328 294 €
  2013 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 237 471 €
  2013 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 3 301 449 €
  2013 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 0 €
  2013 Úrad ministerstva vnútra 1 647 871 €
  2013 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 6 600 €
  2013 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 0 €
  2013 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 159 266 €
  2013 Ministerstvo životného prostredia SR 235 565 €
  2013 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 0 €
  2013 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 411 643 €
  2013 Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 374 €
  2013 Ministerstvo zdravotníctva SR 373 838 €
  2013 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 57 242 €
  2013 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 243 910 €
  2013 Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 0 €
  2013 Kancelária Národnej rady SR 15 000 €
  2013 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 0 €
  2014 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 3 808 969 €
  2014 Ministerstvo financií SR 49 685 573 €
  2014 Úrad jadrového dozoru SR 299 956 €
  2014 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 353 169 €
  2014 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2 790 326 €
  2014 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 0 €
  2014 Úrad ministerstva vnútra 2 008 072 €
  2014 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 0 €
  2014 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 0 €
  2014 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 174 798 €
  2014 Ministerstvo životného prostredia SR 367 889 €
  2014 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 0 €
  2014 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 290 144 €
  2014 Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 362 €
  2014 Ministerstvo zdravotníctva SR 481 654 €
  2014 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 40 195 €
  2014 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 321 797 €
  2014 Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 4 057 €
  2014 Kancelária Národnej rady SR 0 €
  2014 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 20 000 €
  2015 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 4 352 826 €
  2015 Ministerstvo financií SR 58 997 057 €
  2015 Úrad jadrového dozoru SR 285 648 €
  2015 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 266 739 €
  2015 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 4 093 348 €
  2015 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 638 442 €
  2015 Úrad ministerstva vnútra 3 278 619 €
  2015 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 5 500 €
  2015 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 132 092 €
  2015 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 200 522 €
  2015 Ministerstvo životného prostredia SR 237 984 €
  2015 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 0 €
  2015 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 433 845 €
  2015 Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 908 €
  2015 Ministerstvo zdravotníctva SR 545 095 €
  2015 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 43 178 €
  2015 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 374 964 €
  2015 Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 0 €
  2015 Kancelária Národnej rady SR 0 €
  2015 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 661 312 €
  2016 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2 256 860 €
  2016 Ministerstvo financií SR 65 456 733 €
  2016 Úrad jadrového dozoru SR 176 050 €
  2016 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 37 291 €
  2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 14 705 395 €
  2016 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 3 523 788 €
  2016 Úrad ministerstva vnútra 5 305 285 €
  2016 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 0 €
  2016 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 19 286 €
  2016 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 178 061 €
  2016 Ministerstvo životného prostredia SR 265 450 €
  2016 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 0 €
  2016 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 778 558 €
  2016 Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 818 €
  2016 Ministerstvo zdravotníctva SR 546 551 €
  2016 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 45 384 €
  2016 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 348 584 €
  2016 Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 5 873 €
  2016 Kancelária Národnej rady SR 0 €
  2016 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 0 €
  2017 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 6 316 016 €
  2017 Ministerstvo financií SR 67 171 886 €
  2017 Úrad jadrového dozoru SR 314 308 €
  2017 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 680 966 €
  2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 21 812 326 €
  2017 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 1 530 946 €
  2017 Úrad ministerstva vnútra 3 668 459 €
  2017 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 0 €
  2017 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 39 635 €
  2017 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 917 369 €
  2017 Ministerstvo životného prostredia SR 363 695 €
  2017 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 0 €
  2017 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 440 453 €
  2017 Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 489 €
  2017 Ministerstvo zdravotníctva SR 487 810 €
  2017 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 43 397 €
  2017 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 339 458 €
  2017 Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 8 894 €
  2017 Kancelária Národnej rady SR 0 €
  2017 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 0 €
  2018 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 290 620 €
  2018 Ministerstvo financií SR 77 044 713 €
  2018 Úrad jadrového dozoru SR 649 937 €
  2018 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 718 096 €
  2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 26 678 146 €
  2018 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 0 €
  2018 Úrad ministerstva vnútra 2 037 437 €
  2018 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 0 €
  2018 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 0 €
  2018 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 668 128 €
  2018 Ministerstvo životného prostredia SR 519 276 €
  2018 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 4 500 €
  2018 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 744 972 €
  2018 Úrad priemyselného vlastníctva SR 118 050 €
  2018 Ministerstvo zdravotníctva SR 672 460 €
  2018 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 136 739 €
  2018 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 525 846 €
  2018 Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 26 574 €
  2018 Kancelária Národnej rady SR 0 €
  2018 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 0 €