Časové rady

Bilaterálna spolupráca

Bilaterálna spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Administratívne náklady na expertné aktivity v oblasti koordinácie donorov Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2016 1 006 € Fa search plus
  Administratívne náklady na expertné aktivity v oblasti medzinárodného zdaňovania Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2016 1 011 € Fa search plus
  Administratívne náklady na expertné aktivity v oblasti medzinárodného zdaňovania Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2015 2 249 € Fa search plus
  Administratívne náklady na expertné aktivity v súvislosti s členstvom MF SR v Addis Tax Initiative Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2016 462 € Fa search plus
  Afrika bez mýtov Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MVO v donorskej krajine 2013 15 809 € Fa search plus
  Afrika bez mýtov Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MVO v donorskej krajine 2014 12 647 € Fa search plus
  Afrika bez mýtov Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MVO v donorskej krajine 2015 1 108 € Fa search plus
  Akademici - aktívne a prakticky Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MVO v donorskej krajine 2016 22 480 € Fa search plus
  Akadémia Tegla Loroupe Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MVO v rozvojovej krajine 2013 1 500 € Fa search plus
  Aktivity SSR v OBSE 2014 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Organization for Security and Co-operation in Europe 2014 40 000 € Fa search plus
  Aktivity SSR v OBSE 2015 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe 2015 20 000 € Fa search plus
  Alternatívne zamestnanie pre ženy- Ručné práce Centrum v Erseka Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MVO v rozvojovej krajine 2013 1 500 € Fa search plus
  1562 záznamov (stránka 1 z 131)

  Vyplatená suma 2013 - 2016 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 11 959 306 €
  2014 12 279 254 €
  2015 15 511 776 €
  2016 21 009 803 €