Časové rady

Multilaterálna spolupráca

Multilaterálna spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Dobrovoľný príspevok MOF 2013 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Medzinárodná organizácia Frankofónie 2013 10 507 € Fa search plus
  Dobrovoľný príspevok MOF 2014 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR International Organisation of the Francophonie 2014 10 507 € Fa search plus
  Dobrovoľný príspevok MOF 2015 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Medzinárodná organizácia Frankofónie 2015 10 665 € Fa search plus
  Dobrovoľný príspevok MOF 2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Medzinárodná organizácia Frankofónie 2016 10 825 € Fa search plus
  Dobrovoľný príspevok WFP 2015 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Svetový potravinový program 2015 300 000 € Fa search plus
  Dobrovoľný príspevok pre ISSAT Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl 2016 59 359 € Fa search plus
  Dobrovoľný príspevok pre WFP 2015 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Svetový potravinový program 2016 300 000 € Fa search plus
  Finančný príspevok do Fondu Dep. OSN pre politické záležitosti Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu United Nations Department of Political Affairs, Trust Fund in Support of Political Affairs 2014 15 000 € Fa search plus
  Poskytnutie záruky pre Európsku investičnú banku na účet rúčenia členského štátu - Slovenská republika Ministerstvo financií SR European Investment Bank 2014 476 008 € Fa search plus
  Poskytnutie záruky pre Európsku investičnú banku na účet rúčenia členského štátu - Slovenská republika Ministerstvo financií SR European Investment Bank 2013 401 908 € Fa search plus
  Predaj časti zlatých zásob Medzinárodného menového fondu - úhrada zvyšného podielu SR v prospech programu zníženia chudoby a rastu (PRGT) Ministerstvo financií SR Medzinárodný menový fond - Program na zníženie chudoby a podporu rastu 2013 3 203 359 € Fa search plus
  Pristúpenie SR k 16. doplneniu zdrojov Medzinárodného združenia pre rozvoj - IDA Ministerstvo financií SR International Development Association 2013 820 000 € Fa search plus
  206 záznamov (stránka 1 z 18)

  Vyplatená suma 2013 - 2016 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 52 620 825 €
  2014 50 370 707 €
  2015 61 039 303 €
  2016 72 623 164 €