Časové rady

Multilaterálna spolupráca

Multilaterálna spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Príspevok do UN Women 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Entita OSN pre rodovú rovnosť a posilňovanie postavenia žien 2017 100 000 € Fa search plus
  Príspevok ITU 2017 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Medzinárodná telekomunikačná únia 2017 24 613 € Fa search plus
  Príspevok EPPO 2018 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Európska a stredozemná organizácia pre ochranu rastlín 2017 26 570 € Fa search plus
  Príspevok MAAE TCF 2017 Úrad jadrového dozoru SR Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (iba príspevky do fondu technickej spolupráce) 2017 130 769 € Fa search plus
  Príspevok do UNDEF za rok 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Demokratický fond OSN 2017 15 000 € Fa search plus
  Príspevok UNICEF 2017 -2 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Detský fond OSN 2017 100 000 € Fa search plus
  Príspevok do UNEP 2017 Ministerstvo životného prostredia SR Program OSN pre životné prostredie 2017 46 153 € Fa search plus
  Príspevok UNFCCC 2017 Ministerstvo životného prostredia SR Rámcový dohovor OSN o zmene klímy 2017 37 020 € Fa search plus
  Príspevok MINUSCA 2017-1 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. 2017 40 244 € Fa search plus
  Príspevok na prevádzku kancelárie IOM v BA 2017 Úrad ministerstva vnútra Medzinárodná organizácia pre migráciu 2017 9 958 € Fa search plus
  Príspevok UNMIK 2017-1 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. 2017 4 585 € Fa search plus
  Príspevok do mierových misií MINURSO 2017-2 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. 2017 5 386 € Fa search plus
  293 záznamov (stránka 1 z 25)

  Vyplatená suma 2013 - 2017 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 52 620 825 €
  2014 50 370 707 €
  2015 61 039 303 €
  2016 72 623 164 €
  2017 74 327 933 €