Tabuľky a grafy

Multilaterálna spolupráca

Rozšírený filter - Multilaterálna spolupráca Základný filter - Multilaterálna spolupráca
Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
Dobrovoľný príspevok MOF 2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Medzinárodná organizácia Frankofónie 2016 10 825 € Fa search plus
Dobrovoľný príspevok pre ISSAT Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl 2016 59 359 € Fa search plus
Dobrovoľný príspevok pre WFP 2015 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Svetový potravinový program 2016 300 000 € Fa search plus
Pristúpenie SR k financovaniu Iniciatívy na multilaterálne odpustenie dlhov v rámci 15. doplnenia zdrojov Medzinárodného združenia pre rozvoj – IDA Ministerstvo financií SR Medzinárodná asociácia pre rozvoj - Iniciatíva na multilaterálne odpustenie dlhov 2016 80 000 € Fa search plus
Príspevok CITES 2016 Ministerstvo životného prostredia SR Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín 2016 9 195 € Fa search plus
Príspevok DCAF2015 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl 2016 5 000 € Fa search plus
Príspevok EPPO 2016 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Európska a stredozemná organizácia pre ochranu rastlín 2016 26 450 € Fa search plus
Príspevok FAO 2016 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Svetová organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo 2016 309 836 € Fa search plus
Príspevok FAO 2017 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Svetová organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo 2016 397 748 € Fa search plus
Príspevok IAEA 2016 Úrad jadrového dozoru SR Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu - štatutárne príspevky 2016 176 050 € Fa search plus
Príspevok ILO 2016 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Medzinárodná organizácia práce - štatutárne príspevky 2016 348 584 € Fa search plus
Príspevok IOM 2016 na Sýriu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva 2016 150 000 € Fa search plus
72 záznamov (stránka 1 z 6)

Vyplatená suma podľa kódu implementujúceho subjektu

Kód implementujúceho subjektu Vyplatená suma
Európska komisia - Podiel rozpočtu na rozvojovú spoluprácu 53 100 000 €
Európska komisia - Európsky rozvojový fond 10 505 456 €
Medzinárodná organizácia pre migráciu 1 257 000 €
Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva 1 050 000 €
Rada Európy 970 257 €
Svetová organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo 707 584 €
OSN 662 915 €
Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe 602 515 €
Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. 578 138 €
Svetová zdravotnícka organizácia - štatutárne príspevky 546 551 €
Agentúry, fondy alebo komisie OSN 400 000 €
Detský fond OSN 400 000 €
Medzinárodná organizácia práce - štatutárne príspevky 348 584 €
Svetový potravinový program 300 000 €
Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru 278 727 €
Multilaterálny fond pre implementáciu Montrealského protokolu 193 073 €
Organizácia OSN pre priemyselný rozvoj 178 061 €
Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu - štatutárne príspevky 176 050 €
Medzinárodná asociácia pre rozvoj - Iniciatíva na multilaterálne odpustenie dlhov 80 000 €
Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl 64 359 €
Rámcový dohovor OSN o zmene klímy 59 063 €
Medzinárodná telekomunikačná únia 26 485 €
Európska a stredozemná organizácia pre ochranu rastlín 26 450 €
Konvencia na boj proti dezertifikácii 25 972 €
Svetová poštová únia 18 899 €
Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva (iba mimorozpočtové príspevky) 17 600 €
OECD Rozvojové centrum 16 468 €
Medzinárodná organizácia Frankofónie 10 825 €
Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín 9 195 €
Populačný fond OSN 5 000 €
Svetová meteorologická organizácia 4 119 €
Svetová organizácia duševného vlastníctva 3 818 €

Vyplatená suma podľa poskytovateľov - Bilaterálna ODA

Poskytovateľ Vyplatená suma
Ministerstvo financií SR 63 685 456 €
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 5 710 431 €
Úrad ministerstva vnútra 857 000 €
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 747 020 €
Ministerstvo zdravotníctva SR 546 551 €
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 348 584 €
Ministerstvo životného prostredia SR 265 450 €
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 178 061 €
Úrad jadrového dozoru SR 176 050 €
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 59 359 €
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 45 384 €
Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 818 €

Vyplatená suma podľa typu pomoci

Typ pomoci Vyplatená suma
Kľúčové prispevky multilaterálnym inštitúciám 72 623 164 €

Vyplatená suma podľa formy financovania

Typ pomoci Vyplatená suma
Grantová podpora s výnimkou reorganizácie dlhu (vrátane typov podobných grantu) 72 623 164 €