Tabuľky a grafy

Multilaterálna spolupráca

Rozšírený filter - Multilaterálna spolupráca Základný filter - Multilaterálna spolupráca
Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
Príspevok ITU 2017 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Medzinárodná telekomunikačná únia 2017 24 613 € Fa search plus
Príspevok UPU 2017 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Svetová poštová únia 2017 18 784 € Fa search plus
Pristúpenie SR k Medzinárodnej iniciatíve na odpustenie dlhov "MDRI" (doplnenie zdrojov na roky 2018 - 2028) Ministerstvo financií SR Medzinárodná asociácia pre rozvoj - Iniciatíva na multilaterálne odpustenie dlhov 2017 0 € Fa search plus
Pristúpenie SR k 18. doplneniu zdrojov Medzinárodného združenia pre rozvoj - IDA Ministerstvo financií SR Medzinárodná asociácia pre rozvoj 2017 0 € Fa search plus
Príspevok SR do rozpočtu EÚ 2017 Ministerstvo financií SR Európska komisia - Podiel rozpočtu na rozvojovú spoluprácu 2017 50 740 000 € Fa search plus
EBOR - Fond E5P Ministerstvo financií SR Európska banka pre obnovu a rozvoj - technická spolupráca a špeciálne fondy (len pre ODA oprávnené krajiny) 2017 200 000 € Fa search plus
Pristúpenie SR k financovaniu Iniciatívy na multilaterálne odpustenie dlhov v rámci 15. doplnenia zdrojov Medzinárodného združenia pre rozvoj – IDA Ministerstvo financií SR Medzinárodná asociácia pre rozvoj - Iniciatíva na multilaterálne odpustenie dlhov 2017 80 000 € Fa search plus
Príspevok Slovenskej republiky do ERF 2017 Ministerstvo financií SR Európska komisia - Európsky rozvojový fond 2017 12 603 016 € Fa search plus
EIB Fond Iniciatívy pre hospodársku odolnosť Ministerstvo financií SR Európska investičná banka 2017 2 000 000 € Fa search plus
Príspevok do WTO za rok 2017 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Svetová obchodná organizácia - Medzinárodné obchodné centrum 2017 723 937 € Fa search plus
Príspevok UNIDO 2017 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Organizácia OSN pre priemyselný rozvoj 2017 193 432 € Fa search plus
Príspevok ILO 2017 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Medzinárodná organizácia práce - štatutárne príspevky 2017 339 458 € Fa search plus
87 záznamov (stránka 1 z 8)

Vyplatená suma podľa kódu implementujúceho subjektu

Kód implementujúceho subjektu Vyplatená suma
Európska komisia - Podiel rozpočtu na rozvojovú spoluprácu 50 770 000 €
Európska komisia - Európsky rozvojový fond 12 603 016 €
Európska investičná banka 2 000 000 €
OSN 1 348 840 €
Svetová obchodná organizácia - Medzinárodné obchodné centrum 723 937 €
Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. 714 149 €
Medzinárodná organizácia pre migráciu 628 614 €
Agentúry, fondy alebo komisie OSN 550 000 €
Svetová zdravotnícka organizácia - štatutárne príspevky 487 810 €
Rada Európy 445 464 €
Svetový potravinový program 413 245 €
Svetová organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo 343 203 €
Medzinárodná organizácia práce - štatutárne príspevky 339 458 €
Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru 300 624 €
Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe 283 062 €
Multilaterálny fond pre implementáciu Montrealského protokolu 252 162 €
Rozvojový program OSN 215 000 €
Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva 210 000 €
Európska banka pre obnovu a rozvoj - technická spolupráca a špeciálne fondy (len pre ODA oprávnené krajiny) 200 000 €
Úrad pre koordináciu humanitárnych záležitostí OSN 200 000 €
Organizácia OSN pre priemyselný rozvoj 193 432 €
Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu - štatutárne príspevky 170 039 €
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (iba príspevky do zvláštnych fondov pre aktivity v oblasti technickej spolupráce) 145 800 €
Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (iba príspevky do fondu technickej spolupráce) 130 769 €
Detský fond OSN 110 000 €
Entita OSN pre rodovú rovnosť a posilňovanie postavenia žien 100 000 €
Medzinárodná asociácia pre rozvoj - Iniciatíva na multilaterálne odpustenie dlhov 80 000 €
Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl 55 000 €
Rámcový dohovor OSN o zmene klímy 47 293 €
Program OSN pre životné prostredie 46 153 €
Dobrovoľný fond OSN pre obete mučenia 30 000 €
Európska a stredozemná organizácia pre ochranu rastlín 26 570 €
Agentúra OSN pre pomoc a prácu v prospech palenstínskych utečencov na Blízkom východe 25 000 €
Medzinárodná telekomunikačná únia 24 613 €
Svetová poštová únia 18 784 €
OECD Rozvojové centrum 18 313 €
Úrad OSN pre drogy a kriminalitu 15 000 €
Demokratický fond OSN 15 000 €
Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva (iba mimorozpočtové príspevky) 11 913 €
Konvencia na boj proti dezertifikácii 11 829 €
Medzinárodná organizácia Frankofónie 10 987 €
Populačný fond OSN 5 000 €
Svetová organizácia duševného vlastníctva 4 288 €
Svetová meteorologická organizácia 3 566 €
Medzinárodná asociácia pre rozvoj 0 €

Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

Poskytovateľ Vyplatená suma
Ministerstvo financií SR 65 623 016 €
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 5 442 796 €
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 917 369 €
Ministerstvo zdravotníctva SR 487 810 €
Úrad ministerstva vnútra 428 614 €
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 381 602 €
Ministerstvo životného prostredia SR 349 174 €
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 339 458 €
Úrad jadrového dozoru SR 300 808 €
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 43 397 €
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 10 400 €
Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 489 €

Vyplatená suma podľa typu pomoci

Typ pomoci Vyplatená suma
Core contributions to multilateral institutions 74 327 933 €

Vyplatená suma podľa formy financovania

Typ pomoci Vyplatená suma
Grantová podpora s výnimkou reorganizácie dlhu (vrátane typov podobných grantu) 74 327 933 €