Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Administratívne náklady na expertné aktivity v oblasti medzinárodného zdaňovania Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2015 2 249 € Fa search plus
  Afrika bez mýtov MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2015 1 108 € Fa search plus
  Aktivity SSR v OBSE 2015 Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2015 20 000 € Fa search plus
  Ambulance car for the Department of Penitentiary Institutions of Moldova Vláda príjemcu Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2015 3 500 € Fa search plus
  Ambulance car for the transportation of HIV/AIDS patients Vláda príjemcu Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2015 3 500 € Fa search plus
  Analyzing the compatibility of the Constitution of BiH with European standards in light of the EU accession process MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2015 1 496 € Fa search plus
  Anglický jazyk a počítače ako cesta k rozvoju 1 MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2015 2 880 € Fa search plus
  Anglický jazyk a počítače ako cesta k rozvoju 2 MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2015 2 880 € Fa search plus
  Animation d’un travail collaboratif en ligne entre jeunes de Madagascar et d’ailleurs MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2015 805 € Fa search plus
  Antimalnutričný program v Matunga sub-regióne Vláda príjemcu Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2015 3 497 € Fa search plus
  Balkánske mimovládne organizácie za globálny rozvoj MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2015 0 € Fa search plus
  Be visible, wear a light sticker MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2015 575 € Fa search plus
  500 záznamov (stránka 1 z 42)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov - Bilaterálna ODA

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 58 997 057 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 4 991 268 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 4 093 348 €
  Úrad ministerstva vnútra 3 278 619 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 266 739 €
  Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 661 312 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 545 095 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 433 845 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 374 964 €
  Úrad jadrového dozoru SR 285 648 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 237 984 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 200 522 €
  Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 132 092 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 43 178 €
  Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 5 500 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 908 €