Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Administratívne náklady na expertné aktivity v oblasti koordinácie donorov Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2016 1 006 € Fa search plus
  Administratívne náklady na expertné aktivity v oblasti medzinárodného zdaňovania Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2016 1 011 € Fa search plus
  Administratívne náklady na expertné aktivity v súvislosti s členstvom MF SR v Addis Tax Initiative Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2016 462 € Fa search plus
  Akademici - aktívne a prakticky MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2016 22 480 € Fa search plus
  Ambulance car for the Department of Penitentiary Institutions of Moldova Vláda príjemcu Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2016 1 500 € Fa search plus
  Ambulance car for the transportation of HIV/AIDS patients Vláda príjemcu Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2016 0 € Fa search plus
  Amenities of the Kindergarten MVO v rozvojovej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2016 4 207 € Fa search plus
  Anglický jazyk a počítače ako cesta k rozvoju 1 MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2016 675 € Fa search plus
  Anglický jazyk a počítače ako cesta k rozvoju 2 MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2016 709 € Fa search plus
  Antimalnutričný program v Matunga sub-regióne Vláda príjemcu Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2016 0 € Fa search plus
  Balkánske mimovládne organizácie za globálny rozvoj MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2016 71 396 € Fa search plus
  Bezodpadové spracovanie nebezpečných biologických odpadov na produkty vhodné pre intenzívne ekologické poľnohospodárstvo Iné nebankovné subjekty v krajine poskytovateľa Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2016 0 € Fa search plus
  407 záznamov (stránka 1 z 34)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov - Bilaterálna ODA

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 65 456 733 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 14 705 395 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 760 648 €
  Úrad ministerstva vnútra 5 305 285 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 778 558 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 546 551 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 348 584 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 265 450 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 178 061 €
  Úrad jadrového dozoru SR 176 050 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 45 384 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 37 291 €
  Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 19 286 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 5 873 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 818 €