Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  A Water Kiosk at school Vláda príjemcu Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 1 408 € Fa search plus
  Administratívne náklady spojené s účasťou na 3. stretnutí signatárov ATI Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2018 549 € Fa search plus
  Administratívne náklady spojené s účasťou na konferencii k budovaniu kapacít v daňovej oblasti Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2018 4 298 € Fa search plus
  Administratívne náklady spojené so zasadnutím DAC OECD k peer-review SK ODA Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2018 1 478 € Fa search plus
  Administratívne náklady spojené so zasadnutím Dozornej rady CEF Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2018 713 € Fa search plus
  Administratívne náklady spojené so zasadnutím partnerov a poradného orgánu CEF 2018 Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2018 488 € Fa search plus
  Administratívne náklady spojené so účasťou na konferencii HBOR Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2018 1 391 € Fa search plus
  Administratívne náklady spojené so účasťou na zasadnutí Core Group Learn4Dev networku 2018 Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2018 984 € Fa search plus
  Akademici - aktívne a prakticky MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 11 031 € Fa search plus
  Aktivizácia mládeže a zodpovedné občianstvo MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 45 350 € Fa search plus
  Angels Center of Hope Foundation Miestna samospráva Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 5 600 € Fa search plus
  Anglický jazyk a počítače v Katolíckej eparchii Adigrat 2 MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 52 € Fa search plus
  396 záznamov (stránka 1 z 33)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 77 048 863 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 26 678 146 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 207 965 €
  Úrad ministerstva vnútra 2 037 437 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 718 096 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 744 972 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 672 460 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 668 128 €
  Úrad jadrového dozoru SR 649 937 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 525 846 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 519 276 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 136 739 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 118 050 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 26 574 €
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 4 500 €