Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Dohoda o finančnom príspevku medzi MF SR a MF Čiernej Hory Ústredná vláda Ministerstvo financií SR 2018 0 € Fa search plus
  Riešenie konfliktov v rozvojovom kontexte II. MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 0 € Fa search plus
  Podpora komunitných aktivít kliniky 2 MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 0 € Fa search plus
  Anglický jazyk a počítače v eparchii Adigrat 1 MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 0 € Fa search plus
  Príspevok SR do OBSE - osobitná monit. misia - Ukrajina apríl 2018-marec 2019 (príspevok MZVEZ SR) Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2018 0 € Fa search plus
  Spoločne za energoefektívne a ekologické nakladanie s vodou: čistá Žovkva INŠTITÚCIE VEREJNÉHO SEKTORA Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 0 € Fa search plus
  Zavedenie pestovania makadamií do Etiópie ako nový zdroj príjmu pre malých farmárov INŠTITÚCIE VEREJNÉHO SEKTORA Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 0 € Fa search plus
  Preklenutie medzery: Posilnenie kapacít v oblasti manažmentu zdravia matky, novorodenca a dieťaťa v Duk County, Jonglei, Južný Sudán MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 0 € Fa search plus
  Rozpočtová podpora pre Čiernu Horu - regulácia hazardných hier Ústredná vláda Ministerstvo financií SR 2018 0 € Fa search plus
  Využitie superabsorpčných polymérov Inštitúcia súkromného sektora Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 0 € Fa search plus
  “Výmena skúseností pri digitalizácii verejnej správy (IT) medzi Slovenskou republikou a Bieloruskou republikou” Inštitúcia súkromného sektora Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 0 € Fa search plus
  Podpora komunitných aktivít kliniky 1 MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 40 € Fa search plus
  396 záznamov (stránka 1 z 33)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 77 048 863 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 26 678 146 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 207 965 €
  Úrad ministerstva vnútra 2 037 437 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 718 096 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 744 972 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 672 460 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 668 128 €
  Úrad jadrového dozoru SR 649 937 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 525 846 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 519 276 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 136 739 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 118 050 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 26 574 €
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 4 500 €