Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Transformatívne vládnutie a financovanie II Rozvojový program OSN Ministerstvo financií SR 2017 0 € Fa search plus
  Finančný príspevok pre aktivity EED Európska únia Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 0 € Fa search plus
  Prevádzka urgentnej pôrodnícko/gynekologickej a špecializovanej zdrav. starostlivosti v oblasti Homs, Sýria. MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 0 € Fa search plus
  Pristúpenie SR k Medzinárodnej iniciatíve na odpustenie dlhov "MDRI" (doplnenie zdrojov na roky 2018 - 2028) Medzinárodná asociácia pre rozvoj - Iniciatíva na multilaterálne odpustenie dlhov Ministerstvo financií SR 2017 0 € Fa search plus
  Rozvoj programov globálneho vzdelávania na vysokých školách pedagogického a nepedagogického zamerania MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 0 € Fa search plus
  Drinking water for the population of Biesti commune Vláda príjemcu Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 0 € Fa search plus
  Renovation of water supply and sewage systems MVO v rozvojovej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 0 € Fa search plus
  Pristúpenie SR k 18. doplneniu zdrojov Medzinárodného združenia pre rozvoj - IDA Medzinárodná asociácia pre rozvoj Ministerstvo financií SR 2017 0 € Fa search plus
  Nadviazanie obchodných kontaktov v Afganistane a propagácia programu EXIMBanky vo verejnom sektore Iné nebankovné subjekty v krajine poskytovateľa Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 0 € Fa search plus
  Závlahový systém pre jablkový sad a škôlku v tropickej oblasti Tanzáni Iné nebankovné subjekty v krajine poskytovateľa Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 0 € Fa search plus
  Zlepšenie podmienok sanitácie a hygieny v regióne Hincesti MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 0 € Fa search plus
  Podpora transparentnosti a finančnej udržateľnosti regionálnych politík, štátnych podnikov a samospráv v Moldavsku MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 0 € Fa search plus
  484 záznamov (stránka 1 z 41)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 67 171 886 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 21 812 326 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 846 962 €
  Úrad ministerstva vnútra 3 668 459 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 680 966 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 917 369 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 487 810 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 440 453 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 363 695 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 339 458 €
  Úrad jadrového dozoru SR 314 308 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 43 397 €
  Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 39 635 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 8 894 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 489 €