Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  A Water Kiosk at school Vláda príjemcu Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 4 466 € Fa search plus
  A clean environment, a healthy life! Say No to garbage in your hometown! Vláda príjemcu Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 7 000 € Fa search plus
  Adjara Resilience Forum MVO v rozvojovej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 4 706 € Fa search plus
  Administratívne náklady 2017 Ústredná vláda Úrad ministerstva vnútra 2017 985 148 € Fa search plus
  Administratívne náklady na expertné aktivity v oblasti medzinárodného zdaňovania Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2017 1 011 € Fa search plus
  Administratívne náklady spojené s účasťou na ITC/ATI konferencii Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2017 1 182 € Fa search plus
  Administratívne náklady spojené so zasadnutím partnerov a poradného orgánu CE Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2017 538 € Fa search plus
  Administratívne náklady spojené so účasťou na zasadnutí Riadiaceho výboru PEFA Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2017 794 € Fa search plus
  Aktívny občan – efektívny štát MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 62 479 € Fa search plus
  Ambulance car for emergency unit Vláda príjemcu Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 8 500 € Fa search plus
  Amenities of the Kindergarten MVO v rozvojovej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 1 803 € Fa search plus
  Anglický jazyk a počítače v Katolíckej eparchii Adigrat 2 MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 2 880 € Fa search plus
  484 záznamov (stránka 1 z 41)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 67 171 886 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 21 812 326 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 846 962 €
  Úrad ministerstva vnútra 3 668 459 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 680 966 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 917 369 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 487 810 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 440 453 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 363 695 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 339 458 €
  Úrad jadrového dozoru SR 314 308 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 43 397 €
  Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 39 635 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 8 894 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 489 €