Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Príspevok ITU 2018 Medzinárodná telekomunikačná únia Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 2018 136 739 € Fa search plus
  Školenie pre colnú správu Uzbekistanu v rámci EXBS programu Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2018 893 € Fa search plus
  Príspevok SR do rozpočtu EÚ 2018 Európska komisia - Podiel rozpočtu na rozvojovú spoluprácu Ministerstvo financií SR 2018 52 750 000 € Fa search plus
  Administratívne náklady spojené s účasťou na konferencii k budovaniu kapacít v daňovej oblasti Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2018 4 298 € Fa search plus
  Slovenský fond pre inkluzívny rast/RB RE/ Srbsko Rozvojová banka Rady Európy Ministerstvo financií SR 2018 29 910 € Fa search plus
  Technická asistencia pre Ministerstvo financií a cien Kuby - 2. misia/2018 Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2018 13 058 € Fa search plus
  Technická asistencia Štátnej colnej službe Azerbajdžanu Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2018 6 000 € Fa search plus
  Hraničná podporná misia EÚ pre Moldavsko a Ukrajinu (EUBAM) 2018 Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2018 54 753 € Fa search plus
  Školenie pre colnú správu Ukrajiny v rámci EXBS programu Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2018 1 704 € Fa search plus
  Rozpočtová podpora pre Čiernu Horu - regulácia hazardných hier Ústredná vláda Ministerstvo financií SR 2018 0 € Fa search plus
  Študijná návšteva zástupcov srbského ministerstva financií, daňovej správy a daňovej polície Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2018 100 € Fa search plus
  Príspevok Slovenskej republiky do ERF 2018 Európska komisia - Európsky rozvojový fond Ministerstvo financií SR 2018 16 511 800 € Fa search plus
  398 záznamov (stránka 1 z 34)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 77 044 713 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 26 678 146 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 290 620 €
  Úrad ministerstva vnútra 2 037 437 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 718 096 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 744 972 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 672 460 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 668 128 €
  Úrad jadrového dozoru SR 649 937 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 525 846 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 519 276 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 136 739 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 118 050 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 26 574 €
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 4 500 €