Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Príspevok ITU 2017 Medzinárodná telekomunikačná únia Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 2017 24 613 € Fa search plus
  Príspevok UPU 2017 Svetová poštová únia Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 2017 18 784 € Fa search plus
  Transformatívne vládnutie a financovanie II Rozvojový program OSN Ministerstvo financií SR 2017 0 € Fa search plus
  Zisťovacia misia v Čiernej Hore Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2017 4 286 € Fa search plus
  Hraničná podporná misia EÚ pre Moldavsko a Ukrajinu (EUBAM) 2017 Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2017 3 784 € Fa search plus
  Študijná návšteva zástupcov Štátnej colnej služby Azerbajdžanu Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2017 405 € Fa search plus
  Mzdové náklady zamestnancov MF SR podieľajúcich sa na aktivitách súvisiacich s ODA 2017 Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2017 50 000 € Fa search plus
  Administratívne náklady spojené so účasťou na zasadnutí Riadiaceho výboru PEFA Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2017 794 € Fa search plus
  Verejné a súkromné financie pre rozvoj Rozvojový program OSN Ministerstvo financií SR 2017 846 950 € Fa search plus
  Pristúpenie SR k Medzinárodnej iniciatíve na odpustenie dlhov "MDRI" (doplnenie zdrojov na roky 2018 - 2028) Medzinárodná asociácia pre rozvoj - Iniciatíva na multilaterálne odpustenie dlhov Ministerstvo financií SR 2017 0 € Fa search plus
  Slovenský fond pre inkluzívny rast/RB RE/ Bosna a Hercegovina Rozvojová banka Rady Európy Ministerstvo financií SR 2017 27 600 € Fa search plus
  Technická asistencia pre Ministerstvo financií a cien Kuby - 1. misia/2017 Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2017 4 057 € Fa search plus
  484 záznamov (stránka 1 z 41)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 67 171 886 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 21 812 326 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 846 962 €
  Úrad ministerstva vnútra 3 668 459 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 680 966 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 917 369 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 487 810 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 440 453 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 363 695 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 339 458 €
  Úrad jadrového dozoru SR 314 308 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 43 397 €
  Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 39 635 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 8 894 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 489 €