Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Príspevok ITU 2018 Medzinárodná telekomunikačná únia Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 2018 136 739 € Fa search plus
  PACT 3 školenie v Čiernej Hore Centrum Excellence v oblasti financií Ministerstvo financií SR 2018 249 799 € Fa search plus
  Mzdové náklady zamestnancov MF SR podieľajúcich sa na aktivitách súvisiacich s ODA 2018 Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2018 60 000 € Fa search plus
  Administratívne náklady spojené so zasadnutím partnerov a poradného orgánu CEF 2018 Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2018 488 € Fa search plus
  Školenie pre colníkov z Kosova v rámci EXBS programu Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2018 1 735 € Fa search plus
  Školenie pre colnú správu Republiky Severné Macedónsko v rámci EXBS programu Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2018 1 723 € Fa search plus
  Dohoda o finančnom príspevku medzi MF SR a MF Čiernej Hory Ústredná vláda Ministerstvo financií SR 2018 0 € Fa search plus
  Administratívne náklady spojené so zasadnutím Dozornej rady CEF Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2018 713 € Fa search plus
  Administratívne náklady spojené so účasťou na zasadnutí Core Group Learn4Dev networku 2018 Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2018 984 € Fa search plus
  Školenie pre colnú správu Bosny a Hercegoviny v rámci EXBS programu Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2018 1 768 € Fa search plus
  Školenie pre colnú správu Srbska a BaH v rámci EXBS programu Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2018 997 € Fa search plus
  Študijná návšteva zástupcov srbského ministerstva financií, daňovej správy a daňovej polície Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2018 100 € Fa search plus
  396 záznamov (stránka 1 z 33)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 77 048 863 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 26 678 146 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 207 965 €
  Úrad ministerstva vnútra 2 037 437 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 718 096 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 744 972 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 672 460 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 668 128 €
  Úrad jadrového dozoru SR 649 937 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 525 846 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 519 276 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 136 739 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 118 050 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 26 574 €
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 4 500 €