Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Príspevok ITU 2018 Medzinárodná telekomunikačná únia Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 2018 136 739 € Fa search plus
  Slovenský fond pre inkluzívny rast/RB RE/ Bosna a Hercegovina Rozvojová banka Rady Európy Ministerstvo financií SR 2018 86 951 € Fa search plus
  Administratívne náklady spojené so účasťou na konferencii HBOR Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2018 1 391 € Fa search plus
  Školenie pre colnú správu Republiky Severné Macedónsko v rámci EXBS programu Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2018 1 723 € Fa search plus
  Školenie pre colnú správu Srbska a BaH v rámci EXBS programu Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2018 997 € Fa search plus
  Administratívne náklady spojené so zasadnutím DAC OECD k peer-review SK ODA Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2018 1 478 € Fa search plus
  Verejné a súkromné financie pre rozvoj Rozvojový program OSN Ministerstvo financií SR 2018 1 607 000 € Fa search plus
  Misia na prípravu rozpočtovej podpory v Čiernej Hore Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2018 2 301 € Fa search plus
  Technická asistencia pre Ministerstvo financií a cien Kuby - 1. misia/2018 Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2018 5 280 € Fa search plus
  Dialóg k riadeniu verejných financií v Macedónsku Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2018 1 574 € Fa search plus
  Školenie pre colnú správu Uzbekistanu v rámci EXBS programu Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2018 893 € Fa search plus
  Príspevok SR do rozpočtu EÚ 2018 Európska komisia - Podiel rozpočtu na rozvojovú spoluprácu Ministerstvo financií SR 2018 52 750 000 € Fa search plus
  398 záznamov (stránka 1 z 34)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 77 044 713 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 26 678 146 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 290 620 €
  Úrad ministerstva vnútra 2 037 437 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 718 096 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 744 972 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 672 460 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 668 128 €
  Úrad jadrového dozoru SR 649 937 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 525 846 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 519 276 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 136 739 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 118 050 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 26 574 €
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 4 500 €