Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Štipendium Ústredná vláda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2017 560 € Fa search plus
  MZV Admin náklady 2017 Donorská vláda Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2017 20 000 € Fa search plus
  Príspevok do UN Women 2017 Entita OSN pre rodovú rovnosť a posilňovanie postavenia žien Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2017 100 000 € Fa search plus
  Príspevok do OECD Ukrajina 2017 Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (iba príspevky do zvláštnych fondov pre aktivity v oblasti technickej spolupráce) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2017 100 000 € Fa search plus
  Príspevok do ICRC 2017 pre Sýriu Medzinárodný výbor Červeného kríža Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2017 100 000 € Fa search plus
  Utečenci 2017_projekt AMIF MVO v donorskej krajine Úrad ministerstva vnútra 2017 186 852 € Fa search plus
  Príspevok pre Uzbekistan 2017 Ostatné verejné organizácie v prijímajúcej krajine Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2017 10 000 € Fa search plus
  Príspevok pre Etiópiu 2017/2 Ostatné verejné organizácie v prijímajúcej krajine Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2017 69 000 € Fa search plus
  Príspevok pre Keňu 2017/2 Donorská vláda Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2017 5 000 € Fa search plus
  OPSTINA VISEGRAD 2017 Ostatné verejné organizácie v krajine donora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2017 5 000 € Fa search plus
  Štipendium Ústredná vláda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2017 880 € Fa search plus
  Štipendium Ústredná vláda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2017 9 040 € Fa search plus
  484 záznamov (stránka 1 z 41)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 67 171 886 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 21 812 326 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 846 962 €
  Úrad ministerstva vnútra 3 668 459 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 680 966 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 917 369 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 487 810 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 440 453 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 363 695 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 339 458 €
  Úrad jadrového dozoru SR 314 308 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 43 397 €
  Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 39 635 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 8 894 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 489 €