Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Support of tourism potential of mountain regions in Georgia as a means of their development MVO v rozvojovej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 2 674 € Fa search plus
  Selective collection of waste electrical and electronic equipment Vláda príjemcu Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 3 000 € Fa search plus
  Construction of Septic Tank Vláda príjemcu Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 3 000 € Fa search plus
  Vzdelávanie detí, mládeže a žien z populácie sýrskych utečencov, zvyšovanie kapacít v poskytovaní psychosociálnej podpory vo východnom Bejrúte MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 154 304 € Fa search plus
  Anglický jazyk a počítače v Katolíckej eparchii Adigrat 2 MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 52 € Fa search plus
  Vzdelávanie ako cesta pre zabezpečenie živobytia pre sýrske a libanonské deti a mládež v oblasti Akkar MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 159 998 € Fa search plus
  Budovanie kapacít v sektore vysokých škôl Afganistanu INŠTITÚCIE VEREJNÉHO SEKTORA Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 5 000 € Fa search plus
  MU MV SR mzdové výdavky 2018 Ústredná vláda Úrad ministerstva vnútra 2018 192 701 € Fa search plus
  Školenie pre colnú správu Uzbekistanu v rámci EXBS programu Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2018 893 € Fa search plus
  Finančný príspevok pre obyvateľov mestskej časti Marathonos Vláda príjemcu Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 25 000 € Fa search plus
  Materiálna humanitárna pomoc, Indonézia 2018 Ostatné verejné organizácie v prijímajúcej krajine Úrad ministerstva vnútra 2018 13 896 € Fa search plus
  Materiálna humanitárna pomoc, Irak 2018 Ostatné verejné organizácie v krajine donora Úrad ministerstva vnútra 2018 206 879 € Fa search plus
  398 záznamov (stránka 1 z 34)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 77 044 713 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 26 678 146 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 290 620 €
  Úrad ministerstva vnútra 2 037 437 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 718 096 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 744 972 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 672 460 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 668 128 €
  Úrad jadrového dozoru SR 649 937 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 525 846 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 519 276 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 136 739 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 118 050 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 26 574 €
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 4 500 €