Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Skúsenosti z Košíc pre Novi Sad - Európske hlavné mesto kultúry v r.2021 Ústredná vláda Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 2 988 € Fa search plus
  Skúsenosti z realizácie dôchodkovej reformy Ústredná vláda Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 5 524 € Fa search plus
  Short-term Internship of Tamar Balavadze MFA GE Ústredná vláda Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 2 139 € Fa search plus
  Príspevok UNISFA 2018 Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2018 29 348 € Fa search plus
  Príspevok do UNHABITAT za rok 2018 Program OSN pre ľudské sídla Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2018 50 000 € Fa search plus
  Príspevok UNAMID 2018 Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2018 323 916 € Fa search plus
  Príspevok do UNESCO 2018 Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2018 227 813 € Fa search plus
  Rekonštrukcia školy Aleks Buda Verejné spoločnosti Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 6 998 € Fa search plus
  Počítačové vybavenie Miestna samospráva Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 3 254 € Fa search plus
  Príspevok do MONUSCO 2018 Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2018 234 136 € Fa search plus
  Obnova starých kešu kríkov MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 7 000 € Fa search plus
  Počítače pre dievčenskú školu Miestna samospráva Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 2 278 € Fa search plus
  396 záznamov (stránka 1 z 33)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 77 048 863 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 26 678 146 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 207 965 €
  Úrad ministerstva vnútra 2 037 437 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 718 096 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 744 972 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 672 460 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 668 128 €
  Úrad jadrového dozoru SR 649 937 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 525 846 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 519 276 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 136 739 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 118 050 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 26 574 €
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 4 500 €