Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Materiálna humanitárna pomoc Ukrajina 2017_1 Donorská vláda Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 2017 3 093 € Fa search plus
  Materiálna HP Bosna a Hercegovina 2017/1 Donorská vláda Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 2017 3 725 € Fa search plus
  Materiálna HP Bosna a Hercegovina 2017_2 Donorská vláda Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 2017 2 076 € Fa search plus
  Príspevok WIPO 2017 Svetová organizácia duševného vlastníctva Úrad priemyselného vlastníctva SR 2017 3 489 € Fa search plus
  Utečenci 2017_projekt AMIF MVO v donorskej krajine Úrad ministerstva vnútra 2017 186 852 € Fa search plus
  Materiálna humanitárna pomoc Ukrajina 2017/2 Donorská vláda Úrad ministerstva vnútra 2017 56 959 € Fa search plus
  Príspevok na prevádzku kancelárie IOM v BA 2017 Medzinárodná organizácia pre migráciu Úrad ministerstva vnútra 2017 9 958 € Fa search plus
  OBSE SMM Ukrajina 2017 Donorská vláda Úrad ministerstva vnútra 2017 210 816 € Fa search plus
  OBSE Macedonsko 2017 Donorská vláda Úrad ministerstva vnútra 2017 21 341 € Fa search plus
  Utečenci 2017_HP MVO v donorskej krajine Úrad ministerstva vnútra 2017 121 300 € Fa search plus
  UNSTAMIH Haiti 2017 Donorská vláda Úrad ministerstva vnútra 2017 290 084 € Fa search plus
  Materiálna humanitárna pomoc Peru 2017 Donorská vláda Úrad ministerstva vnútra 2017 80 691 € Fa search plus
  484 záznamov (stránka 1 z 41)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 67 171 886 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 21 812 326 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 846 962 €
  Úrad ministerstva vnútra 3 668 459 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 680 966 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 917 369 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 487 810 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 440 453 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 363 695 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 339 458 €
  Úrad jadrového dozoru SR 314 308 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 43 397 €
  Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 39 635 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 8 894 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 489 €