Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Materiálna HP Bosna a Hercegovina 2018/2 Donorská vláda Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 2018 4 140 € Fa search plus
  Materiálna HP Afganistan 2018/2 Donorská vláda Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 2018 12 036 € Fa search plus
  Materiálna HP Bosna a Hercegovina 2018/1 Donorská vláda Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 2018 402 € Fa search plus
  Materiálna HP Afganistan 2018/1 Donorská vláda Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 2018 9 996 € Fa search plus
  Príspevok WIPO 2018 Svetová organizácia duševného vlastníctva Úrad priemyselného vlastníctva SR 2018 118 050 € Fa search plus
  Materiálna humanitárna pomoc, Indonézia 2018 Ostatné verejné organizácie v prijímajúcej krajine Úrad ministerstva vnútra 2018 13 896 € Fa search plus
  Poskytovanie pomoci azylantom a žiadateľom o azyl 2018 MVO v donorskej krajine Úrad ministerstva vnútra 2018 450 965 € Fa search plus
  EUMM Gruzínsko 2018 Donorská vláda Úrad ministerstva vnútra 2018 269 965 € Fa search plus
  Materiálna humanitárna pomoc, Kazachstan 2018 Ostatné verejné organizácie v prijímajúcej krajine Úrad ministerstva vnútra 2018 948 € Fa search plus
  OBSE SMM Ukrajina 2018 Donorská vláda Úrad ministerstva vnútra 2018 96 664 € Fa search plus
  Príspevok do IOM/ICMPD 2018 Medzinárodná organizácia pre migráciu Úrad ministerstva vnútra 2018 115 169 € Fa search plus
  Materiálna humanitárna pomoc, Bosna a Hercegovina 2018 Medzinárodný výbor Červeného kríža Úrad ministerstva vnútra 2018 39 745 € Fa search plus
  396 záznamov (stránka 1 z 33)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 77 048 863 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 26 678 146 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 207 965 €
  Úrad ministerstva vnútra 2 037 437 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 718 096 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 744 972 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 672 460 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 668 128 €
  Úrad jadrového dozoru SR 649 937 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 525 846 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 519 276 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 136 739 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 118 050 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 26 574 €
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 4 500 €