Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Materiálna HP Afganistan 2018/2 Donorská vláda Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 2018 12 036 € Fa search plus
  Materiálna HP Bosna a Hercegovina 2018/1 Donorská vláda Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 2018 402 € Fa search plus
  Materiálna HP Afganistan 2018/1 Donorská vláda Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 2018 9 996 € Fa search plus
  Materiálna HP Bosna a Hercegovina 2018/2 Donorská vláda Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 2018 4 140 € Fa search plus
  Príspevok WIPO 2018 Svetová organizácia duševného vlastníctva Úrad priemyselného vlastníctva SR 2018 118 050 € Fa search plus
  MU MV SR mzdové výdavky 2018 Ústredná vláda Úrad ministerstva vnútra 2018 192 701 € Fa search plus
  Materiálna humanitárna pomoc, Indonézia 2018 Ostatné verejné organizácie v prijímajúcej krajine Úrad ministerstva vnútra 2018 13 896 € Fa search plus
  Materiálna humanitárna pomoc, Irak 2018 Ostatné verejné organizácie v krajine donora Úrad ministerstva vnútra 2018 206 879 € Fa search plus
  EUBAM_MD-UA_2018 Donorská vláda Úrad ministerstva vnútra 2018 75 900 € Fa search plus
  Príspevok na prevádzku kancelárie IOM v BA 2018 Medzinárodná organizácia pre migráciu Úrad ministerstva vnútra 2018 9 958 € Fa search plus
  Materiálna humanitárna pomoc, Kazachstan 2018 Ostatné verejné organizácie v prijímajúcej krajine Úrad ministerstva vnútra 2018 948 € Fa search plus
  EUMM Gruzínsko 2018 Donorská vláda Úrad ministerstva vnútra 2018 269 965 € Fa search plus
  398 záznamov (stránka 1 z 34)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 77 044 713 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 26 678 146 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 290 620 €
  Úrad ministerstva vnútra 2 037 437 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 718 096 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 744 972 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 672 460 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 668 128 €
  Úrad jadrového dozoru SR 649 937 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 525 846 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 519 276 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 136 739 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 118 050 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 26 574 €
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 4 500 €