Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Príspevok SR do rozpočtu EÚ 2017 Európska komisia - Podiel rozpočtu na rozvojovú spoluprácu Ministerstvo financií SR 2017 50 740 000 € Fa search plus
  Príspevok Slovenskej republiky do ERF 2017 Európska komisia - Európsky rozvojový fond Ministerstvo financií SR 2017 12 603 016 € Fa search plus
  Príspevok SR do EU Facility for Refugees in Turkey 2017/2 Európska komisia - Podiel rozpočtu na rozvojovú spoluprácu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2017 4 620 424 € Fa search plus
  Príspevok SR do EU Facility for Refugees in Turkey 2016 Európska komisia - Podiel rozpočtu na rozvojovú spoluprácu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2017 4 620 424 € Fa search plus
  EIB Fond Iniciatívy pre hospodársku odolnosť Európska investičná banka Ministerstvo financií SR 2017 2 000 000 € Fa search plus
  Príspevok SR do Vyšehradského fondu 2017 Iné Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2017 2 000 000 € Fa search plus
  MZVaEZ Admin náklady 2017 Donorská vláda Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2017 1 317 769 € Fa search plus
  Príspevok SR do EU Trust Fund for Africa 2017 Európska komisia - Podiel rozpočtu na rozvojovú spoluprácu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2017 1 250 000 € Fa search plus
  Administratívne náklady 2017 Ústredná vláda Úrad ministerstva vnútra 2017 985 148 € Fa search plus
  Verejné a súkromné financie pre rozvoj Rozvojový program OSN Ministerstvo financií SR 2017 846 950 € Fa search plus
  Štipendium Ústredná vláda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2017 778 430 € Fa search plus
  Príspevok do WTO za rok 2017 Svetová obchodná organizácia - Medzinárodné obchodné centrum Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 2017 723 937 € Fa search plus
  484 záznamov (stránka 1 z 41)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 67 171 886 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 21 812 326 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 846 962 €
  Úrad ministerstva vnútra 3 668 459 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 680 966 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 917 369 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 487 810 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 440 453 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 363 695 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 339 458 €
  Úrad jadrového dozoru SR 314 308 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 43 397 €
  Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 39 635 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 8 894 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 489 €