Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Príspevok SR do rozpočtu EÚ 2018 Európska komisia - Podiel rozpočtu na rozvojovú spoluprácu Ministerstvo financií SR 2018 52 750 000 € Fa search plus
  Príspevok Slovenskej republiky do ERF 2018 Európska komisia - Európsky rozvojový fond Ministerstvo financií SR 2018 16 511 800 € Fa search plus
  Príspevok SR do EU Trust Fund for Africa 2018 Európska komisia - Podiel rozpočtu na rozvojovú spoluprácu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2018 8 750 000 € Fa search plus
  Príspevok do OSN na rok 2018 OSN Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2018 3 200 931 € Fa search plus
  Pristúpenie SR k 18. doplneniu zdrojov Medzinárodného združenia pre rozvoj - IDA Medzinárodná asociácia pre rozvoj Ministerstvo financií SR 2018 2 660 000 € Fa search plus
  Príspevok do OSN na rok 2/2018 OSN Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2018 2 352 008 € Fa search plus
  Príspevok SR do Vyšehradského fondu 2018 Iné Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2018 2 000 000 € Fa search plus
  Príspevok SR do EU Facility for Refugees in Turkey 2018 Európska komisia - Podiel rozpočtu na rozvojovú spoluprácu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2018 1 775 672 € Fa search plus
  Verejné a súkromné financie pre rozvoj Rozvojový program OSN Ministerstvo financií SR 2018 1 607 000 € Fa search plus
  MZVaEZ Admin náklady 2018 Donorská vláda Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2018 1 369 740 € Fa search plus
  Podpora financovania IDA operácií Medzinárodná asociácia pre rozvoj Ministerstvo financií SR 2018 1 296 004 € Fa search plus
  Príspevok do Rady Európy 2018 Rada Európy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2018 1 135 971 € Fa search plus
  396 záznamov (stránka 1 z 33)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 77 048 863 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 26 678 146 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 207 965 €
  Úrad ministerstva vnútra 2 037 437 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 718 096 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 744 972 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 672 460 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 668 128 €
  Úrad jadrového dozoru SR 649 937 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 525 846 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 519 276 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 136 739 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 118 050 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 26 574 €
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 4 500 €