Tabuľky a grafy

Bilaterálna spolupráca

Rozšírený filter - Bilaterálna spolupráca Základný filter - Bilaterálna spolupráca
Názov projektu Financujúci subjekt Krajina Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
Administratívne náklady na expertné aktivity v oblasti medzinárodného zdaňovania Ministerstvo financií SR Bilaterálne, bližšie neurčené 2015 2 249 € Fa search plus
Afrika bez mýtov Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Bilaterálne, bližšie neurčené 2015 1 108 € Fa search plus
Aktivity SSR v OBSE 2015 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Bilaterálne, bližšie neurčené 2015 20 000 € Fa search plus
Ambulance car for the Department of Penitentiary Institutions of Moldova Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Moldavsko 2015 3 500 € Fa search plus
Ambulance car for the transportation of HIV/AIDS patients Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Moldavsko 2015 3 500 € Fa search plus
Analyzing the compatibility of the Constitution of BiH with European standards in light of the EU accession process Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Bosna a Hercegovina 2015 1 496 € Fa search plus
Anglický jazyk a počítače ako cesta k rozvoju 1 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Etiópia 2015 2 880 € Fa search plus
Anglický jazyk a počítače ako cesta k rozvoju 2 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Etiópia 2015 2 880 € Fa search plus
Animation d’un travail collaboratif en ligne entre jeunes de Madagascar et d’ailleurs Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Madagaskar 2015 805 € Fa search plus
Antimalnutričný program v Matunga sub-regióne Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Keňa 2015 3 497 € Fa search plus
Balkánske mimovládne organizácie za globálny rozvoj Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Albánsko 2015 0 € Fa search plus
Be visible, wear a light sticker Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Moldavsko 2015 575 € Fa search plus
456 záznamov (stránka 1 z 38)

Vyplatená suma podľa regiónov

Región Vyplatená suma
Spolu 15 511 776 €

Vyplatená suma podľa sektorov

Sektor Vyplatená suma
Spolu 15 511 776 €

Vyplatená suma podľa poskytovateľov - Bilaterálna ODA

Poskytovateľ Vyplatená suma
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 4 991 268 €
Úrad ministerstva vnútra 3 201 304 €
Ministerstvo financií SR 2 615 292 €
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 266 739 €
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 1 567 463 €
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 661 312 €
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 132 092 €
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 69 306 €
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 5 500 €
Úrad jadrového dozoru SR 1 500 €