Tabuľky a grafy

Bilaterálna spolupráca

Rozšírený filter - Bilaterálna spolupráca Základný filter - Bilaterálna spolupráca
Názov projektu Financujúci subjekt Krajina Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
Administratívne náklady na expertné aktivity v oblasti koordinácie donorov Ministerstvo financií SR Bilaterálne, bližšie neurčené 2016 1 006 € Fa search plus
Administratívne náklady na expertné aktivity v oblasti medzinárodného zdaňovania Ministerstvo financií SR Bilaterálne, bližšie neurčené 2016 1 011 € Fa search plus
Administratívne náklady na expertné aktivity v súvislosti s členstvom MF SR v Addis Tax Initiative Ministerstvo financií SR Bilaterálne, bližšie neurčené 2016 462 € Fa search plus
Akademici - aktívne a prakticky Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Bilaterálne, bližšie neurčené 2016 22 480 € Fa search plus
Ambulance car for the Department of Penitentiary Institutions of Moldova Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Moldavsko 2016 1 500 € Fa search plus
Ambulance car for the transportation of HIV/AIDS patients Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Moldavsko 2016 0 € Fa search plus
Amenities of the Kindergarten Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Gruzínsko 2016 4 207 € Fa search plus
Anglický jazyk a počítače ako cesta k rozvoju 1 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Etiópia 2016 675 € Fa search plus
Anglický jazyk a počítače ako cesta k rozvoju 2 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Etiópia 2016 709 € Fa search plus
Antimalnutričný program v Matunga sub-regióne Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Keňa 2016 0 € Fa search plus
Balkánske mimovládne organizácie za globálny rozvoj Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Albánsko 2016 71 396 € Fa search plus
Bezodpadové spracovanie nebezpečných biologických odpadov na produkty vhodné pre intenzívne ekologické poľnohospodárstvo Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Ukrajina 2016 0 € Fa search plus
335 záznamov (stránka 1 z 28)

Vyplatená suma podľa regiónov

Región Vyplatená suma
Bilaterálne, bližšie neurčené 13 849 309 €
EURÓPA 3 428 527 €
AFRIKA 2 103 970 €
ÁZIA 1 163 143 €
AMERIKA 464 854 €

Vyplatená suma podľa sektorov

Sektor Vyplatená suma
NEPRIDELENÉ / NEŠPECIFIKOVANÉ 9 161 996 €
Sociálna infraštruktúra a služby 2 975 724 €
VLÁDA A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 2 684 120 €
ADMINISTRATÍVNE NÁKLADY DONOROV 1 611 409 €
Utečenci v donorských krajinách 1 444 505 €
MULTISEKTOROVÉ/PRIEREZOVÉ TÉMY 1 068 267 €
HUMANITÁRNA POMOC 1 033 322 €
Výrobné odvetvia 637 767 €
Hospodárska infraštruktúra a služby 318 199 €
INÁ SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA A SLUŽBY 74 494 €

Vyplatená suma podľa poskytovateľov - Bilaterálna ODA

Poskytovateľ Vyplatená suma
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 8 994 964 €
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 701 289 €
Úrad ministerstva vnútra 4 448 285 €
Ministerstvo financií SR 1 771 277 €
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 37 291 €
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 31 538 €
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 19 286 €
Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 5 873 €