Tabuľky a grafy

Bilaterálna spolupráca

Rozšírený filter - Bilaterálna spolupráca Základný filter - Bilaterálna spolupráca
Názov projektu Financujúci subjekt Krajina Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
Príspevok SR do EU Facility for Refugees in Turkey 2017/2 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Bilaterálne, bližšie neurčené 2017 4 620 424 € Fa search plus
Príspevok SR do EU Facility for Refugees in Turkey 2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Bilaterálne, bližšie neurčené 2017 4 620 424 € Fa search plus
Príspevok SR do Vyšehradského fondu 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Bilaterálne, bližšie neurčené 2017 2 000 000 € Fa search plus
MZVaEZ Admin náklady 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Bilaterálne, bližšie neurčené 2017 1 317 769 € Fa search plus
Príspevok SR do EU Trust Fund for Africa 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Bilaterálne, bližšie neurčené 2017 1 250 000 € Fa search plus
Administratívne náklady 2017 Úrad ministerstva vnútra Bilaterálne, bližšie neurčené 2017 985 148 € Fa search plus
Verejné a súkromné financie pre rozvoj Ministerstvo financií SR Bilaterálne, bližšie neurčené 2017 846 950 € Fa search plus
Štipendium Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Srbsko 2017 778 430 € Fa search plus
Utečenci 2017_projekt SHR Úrad ministerstva vnútra Bilaterálne, bližšie neurčené 2017 613 994 € Fa search plus
Príspevok do ICRC 2017 pre Afganistan Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Bilaterálne, bližšie neurčené 2017 500 000 € Fa search plus
Finančný príspevok poskytnutý Medzinárodnému výboru Červeného kríža na podporu vody v mestských a vidieckych oblastiach Afganistanu Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Afganistan 2017 500 000 € Fa search plus
Finančný príspevok pre Fond OSN na podporu budovania mieru (PBF), splnenie záväzku tzv. Obamovho samitu na riešenie príčin migrácie Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Bilaterálne, bližšie neurčené 2017 400 000 € Fa search plus
397 záznamov (stránka 1 z 34)

Vyplatená suma podľa regiónov

Región Vyplatená suma
Bilaterálne, bližšie neurčené 20 093 582 €
ÁZIA 3 812 417 €
EURÓPA 3 710 537 €
AFRIKA 2 777 919 €
AMERIKA 416 719 €

Vyplatená suma podľa sektorov

Sektor Vyplatená suma
NEPRIDELENÉ / NEŠPECIFIKOVANÉ 14 803 766 €
Sociálna infraštruktúra a služby 6 005 611 €
VLÁDA A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 4 409 107 €
ADMINISTRATÍVNE NÁKLADY DONOROV 2 655 760 €
Utečenci v donorských krajinách 1 177 146 €
HUMANITÁRNA POMOC 801 141 €
Výrobné odvetvia 405 095 €
INÁ SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA A SLUŽBY 253 155 €
Hospodárska infraštruktúra a služby 196 498 €
MULTISEKTOROVÉ/PRIEREZOVÉ TÉMY 68 895 €
TOVAROVÁ POMOC A VŠEOBECNÁ PROGRAMOVÁ PODPORA 35 000 €

Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

Poskytovateľ Vyplatená suma
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 16 369 530 €
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 836 562 €
Úrad ministerstva vnútra 3 239 845 €
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 680 966 €
Ministerstvo financií SR 1 548 870 €
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 58 851 €
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 39 635 €
Ministerstvo životného prostredia SR 14 521 €
Úrad jadrového dozoru SR 13 500 €
Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 8 894 €