Tabuľky a grafy

Bilaterálna spolupráca

Rozšírený filter - Bilaterálna spolupráca Základný filter - Bilaterálna spolupráca
Názov projektu Financujúci subjekt Krajina Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
Slovenský fond pre inkluzívny rast/RB RE/ Bosna a Hercegovina Ministerstvo financií SR Bosna a Hercegovina 2018 86 951 € Fa search plus
Sewage network extension in Telenesti town Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Moldavsko 2018 3 000 € Fa search plus
A Water Kiosk at school Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Keňa 2018 1 408 € Fa search plus
Prevádzka urgentnej pôrodnícko/gynekologickej a špecializovanej zdrav. starostlivosti v oblasti Homs, Sýria. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Sýria 2018 159 462 € Fa search plus
Anglický jazyk a počítače v eparchii Adigrat 1 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Etiópia 2018 0 € Fa search plus
Administratívne náklady spojené so účasťou na konferencii HBOR Ministerstvo financií SR Bilaterálne, bližšie neurčené 2018 1 391 € Fa search plus
Školenie pre colnú správu Republiky Severné Macedónsko v rámci EXBS programu Ministerstvo financií SR Macedónsko 2018 1 723 € Fa search plus
Utečenci 2018_projekt AMIF Úrad ministerstva vnútra Bilaterálne, bližšie neurčené 2018 166 025 € Fa search plus
Školenie pre colnú správu Srbska a BaH v rámci EXBS programu Ministerstvo financií SR Európa, regionálny/viac krajín 2018 997 € Fa search plus
Finančný príspevok pre obyvateľov mesta Rafina Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Bilaterálne, bližšie neurčené 2018 25 000 € Fa search plus
Podpora odborného vzdelávania s dôrazom na uplatnenie sa ľudí z marginalizovaného prostredia na trhu práce. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Keňa 2018 94 491 € Fa search plus
Príspevok do ISTA 2018 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Bilaterálne, bližšie neurčené 2018 21 175 € Fa search plus
320 záznamov (stránka 1 z 27)

Vyplatená suma podľa regiónov

Región Vyplatená suma
Bilaterálne, bližšie neurčené 19 065 645 €
EURÓPA 3 456 170 €
ÁZIA 2 914 772 €
AFRIKA 1 924 055 €
AMERIKA 174 273 €

Vyplatená suma podľa sektorov

Sektor Vyplatená suma
NEPRIDELENÉ / NEŠPECIFIKOVANÉ 13 533 245 €
Sociálna infraštruktúra a služby 5 942 241 €
VLÁDA A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 4 525 675 €
ADMINISTRATÍVNE NÁKLADY DONOROV 1 812 622 €
Utečenci v donorských krajinách 666 990 €
HUMANITÁRNA POMOC 343 042 €
Hospodárska infraštruktúra a služby 290 305 €
Výrobné odvetvia 190 140 €
INÁ SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA A SLUŽBY 104 440 €
TOVAROVÁ POMOC A VŠEOBECNÁ PROGRAMOVÁ PODPORA 100 000 €
MULTISEKTOROVÉ/PRIEREZOVÉ TÉMY 26 215 €

Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

Poskytovateľ Vyplatená suma
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 14 909 795 €
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 290 620 €
Ministerstvo financií SR 3 746 909 €
Úrad ministerstva vnútra 1 821 746 €
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 718 096 €
Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 26 574 €
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 21 175 €