Tabuľky a grafy

Bilaterálna spolupráca

Rozšírený filter - Bilaterálna spolupráca Základný filter - Bilaterálna spolupráca
Názov projektu Financujúci subjekt Krajina Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
Materiálna humanitárna pomoc Ukrajina 2017_1 Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky Ukrajina 2017 3 093 € Fa search plus
Materiálna HP Bosna a Hercegovina 2017/1 Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky Bosna a Hercegovina 2017 3 725 € Fa search plus
Materiálna HP Bosna a Hercegovina 2017_2 Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky Bosna a Hercegovina 2017 2 076 € Fa search plus
Utečenci 2017_projekt AMIF Úrad ministerstva vnútra Bilaterálne, bližšie neurčené 2017 186 852 € Fa search plus
Materiálna humanitárna pomoc Ukrajina 2017/2 Úrad ministerstva vnútra Ukrajina 2017 56 959 € Fa search plus
OBSE SMM Ukrajina 2017 Úrad ministerstva vnútra Ukrajina 2017 210 816 € Fa search plus
OBSE Macedonsko 2017 Úrad ministerstva vnútra Macedónsko 2017 21 341 € Fa search plus
Utečenci 2017_HP Úrad ministerstva vnútra Bilaterálne, bližšie neurčené 2017 121 300 € Fa search plus
UNSTAMIH Haiti 2017 Úrad ministerstva vnútra Haiti 2017 290 084 € Fa search plus
Materiálna humanitárna pomoc Peru 2017 Úrad ministerstva vnútra Peru 2017 80 691 € Fa search plus
Materiálna HP Bosna a Hercegovina 2017 Úrad ministerstva vnútra Bosna a Hercegovina 2017 18 765 € Fa search plus
Materiálna humanitárna pomoc Macedónsko 2017 Úrad ministerstva vnútra Macedónsko 2017 113 417 € Fa search plus
397 záznamov (stránka 1 z 34)

Vyplatená suma podľa regiónov

Región Vyplatená suma
Bilaterálne, bližšie neurčené 20 093 582 €
ÁZIA 3 812 417 €
EURÓPA 3 710 537 €
AFRIKA 2 777 919 €
AMERIKA 416 719 €

Vyplatená suma podľa sektorov

Sektor Vyplatená suma
NEPRIDELENÉ / NEŠPECIFIKOVANÉ 14 803 766 €
Sociálna infraštruktúra a služby 6 005 611 €
VLÁDA A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 4 409 107 €
ADMINISTRATÍVNE NÁKLADY DONOROV 2 655 760 €
Utečenci v donorských krajinách 1 177 146 €
HUMANITÁRNA POMOC 801 141 €
Výrobné odvetvia 405 095 €
INÁ SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA A SLUŽBY 253 155 €
Hospodárska infraštruktúra a služby 196 498 €
MULTISEKTOROVÉ/PRIEREZOVÉ TÉMY 68 895 €
TOVAROVÁ POMOC A VŠEOBECNÁ PROGRAMOVÁ PODPORA 35 000 €

Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

Poskytovateľ Vyplatená suma
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 16 369 530 €
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 836 562 €
Úrad ministerstva vnútra 3 239 845 €
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 680 966 €
Ministerstvo financií SR 1 548 870 €
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 58 851 €
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 39 635 €
Ministerstvo životného prostredia SR 14 521 €
Úrad jadrového dozoru SR 13 500 €
Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 8 894 €