Tabuľky a grafy

Bilaterálna spolupráca

Rozšírený filter - Bilaterálna spolupráca Základný filter - Bilaterálna spolupráca
Názov projektu Financujúci subjekt Krajina Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
Školenie pre colnú správu Uzbekistanu v rámci EXBS programu Ministerstvo financií SR Uzbekistan 2018 893 € Fa search plus
Administratívne náklady spojené s účasťou na konferencii k budovaniu kapacít v daňovej oblasti Ministerstvo financií SR Bilaterálne, bližšie neurčené 2018 4 298 € Fa search plus
Slovenský fond pre inkluzívny rast/RB RE/ Srbsko Ministerstvo financií SR Srbsko 2018 29 910 € Fa search plus
Technická asistencia pre Ministerstvo financií a cien Kuby - 2. misia/2018 Ministerstvo financií SR Kuba 2018 13 058 € Fa search plus
Technická asistencia Štátnej colnej službe Azerbajdžanu Ministerstvo financií SR Azerbajdžan 2018 6 000 € Fa search plus
Hraničná podporná misia EÚ pre Moldavsko a Ukrajinu (EUBAM) 2018 Ministerstvo financií SR Európa, regionálny/viac krajín 2018 54 753 € Fa search plus
Školenie pre colnú správu Ukrajiny v rámci EXBS programu Ministerstvo financií SR Ukrajina 2018 1 704 € Fa search plus
Rozpočtová podpora pre Čiernu Horu - regulácia hazardných hier Ministerstvo financií SR Čierna Hora 2018 0 € Fa search plus
Študijná návšteva zástupcov srbského ministerstva financií, daňovej správy a daňovej polície Ministerstvo financií SR Srbsko 2018 100 € Fa search plus
Daňové kontroly bez hraníc - poskytnutie slovenskej expertízy 2018 Ministerstvo financií SR Maldivy 2018 750 € Fa search plus
Program rozpočtu a práca/OECD/ Ukrajina Ministerstvo financií SR Ukrajina 2018 110 000 € Fa search plus
Transformatívne vládnutie a financovanie II Ministerstvo financií SR Bilaterálne, bližšie neurčené 2018 980 633 € Fa search plus
320 záznamov (stránka 1 z 27)

Vyplatená suma podľa regiónov

Región Vyplatená suma
Bilaterálne, bližšie neurčené 19 065 645 €
EURÓPA 3 456 170 €
ÁZIA 2 914 772 €
AFRIKA 1 924 055 €
AMERIKA 174 273 €

Vyplatená suma podľa sektorov

Sektor Vyplatená suma
NEPRIDELENÉ / NEŠPECIFIKOVANÉ 13 533 245 €
Sociálna infraštruktúra a služby 5 942 241 €
VLÁDA A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 4 525 675 €
ADMINISTRATÍVNE NÁKLADY DONOROV 1 812 622 €
Utečenci v donorských krajinách 666 990 €
HUMANITÁRNA POMOC 343 042 €
Hospodárska infraštruktúra a služby 290 305 €
Výrobné odvetvia 190 140 €
INÁ SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA A SLUŽBY 104 440 €
TOVAROVÁ POMOC A VŠEOBECNÁ PROGRAMOVÁ PODPORA 100 000 €
MULTISEKTOROVÉ/PRIEREZOVÉ TÉMY 26 215 €

Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

Poskytovateľ Vyplatená suma
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 14 909 795 €
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 290 620 €
Ministerstvo financií SR 3 746 909 €
Úrad ministerstva vnútra 1 821 746 €
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 718 096 €
Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 26 574 €
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 21 175 €