Tabuľky a grafy

Bilaterálna spolupráca

Rozšírený filter - Bilaterálna spolupráca Základný filter - Bilaterálna spolupráca
Názov projektu Financujúci subjekt Krajina Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
Transformatívne vládnutie a financovanie II Ministerstvo financií SR Bilaterálne, bližšie neurčené 2017 0 € Fa search plus
Zisťovacia misia v Čiernej Hore Ministerstvo financií SR Čierna Hora 2017 4 286 € Fa search plus
Hraničná podporná misia EÚ pre Moldavsko a Ukrajinu (EUBAM) 2017 Ministerstvo financií SR Moldavsko 2017 3 784 € Fa search plus
Študijná návšteva zástupcov Štátnej colnej služby Azerbajdžanu Ministerstvo financií SR Azerbajdžan 2017 405 € Fa search plus
Mzdové náklady zamestnancov MF SR podieľajúcich sa na aktivitách súvisiacich s ODA 2017 Ministerstvo financií SR Bilaterálne, bližšie neurčené 2017 50 000 € Fa search plus
Administratívne náklady spojené so účasťou na zasadnutí Riadiaceho výboru PEFA Ministerstvo financií SR Bilaterálne, bližšie neurčené 2017 794 € Fa search plus
Verejné a súkromné financie pre rozvoj Ministerstvo financií SR Bilaterálne, bližšie neurčené 2017 846 950 € Fa search plus
Slovenský fond pre inkluzívny rast/RB RE/ Bosna a Hercegovina Ministerstvo financií SR Bosna a Hercegovina 2017 27 600 € Fa search plus
Technická asistencia pre Ministerstvo financií a cien Kuby - 1. misia/2017 Ministerstvo financií SR Kuba 2017 4 057 € Fa search plus
Slovenský fond pre inkluzívny rast/RB RE/ Gruzínsko Ministerstvo financií SR Gruzínsko 2017 60 000 € Fa search plus
Štúdijná návšteva Ministerstva financií Srbskej republiky Ministerstvo financií SR Srbsko 2017 1 500 € Fa search plus
Administratívne náklady spojené so zasadnutím partnerov a poradného orgánu CE Ministerstvo financií SR Bilaterálne, bližšie neurčené 2017 538 € Fa search plus
397 záznamov (stránka 1 z 34)

Vyplatená suma podľa regiónov

Región Vyplatená suma
Bilaterálne, bližšie neurčené 20 093 582 €
ÁZIA 3 812 417 €
EURÓPA 3 710 537 €
AFRIKA 2 777 919 €
AMERIKA 416 719 €

Vyplatená suma podľa sektorov

Sektor Vyplatená suma
NEPRIDELENÉ / NEŠPECIFIKOVANÉ 14 803 766 €
Sociálna infraštruktúra a služby 6 005 611 €
VLÁDA A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 4 409 107 €
ADMINISTRATÍVNE NÁKLADY DONOROV 2 655 760 €
Utečenci v donorských krajinách 1 177 146 €
HUMANITÁRNA POMOC 801 141 €
Výrobné odvetvia 405 095 €
INÁ SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA A SLUŽBY 253 155 €
Hospodárska infraštruktúra a služby 196 498 €
MULTISEKTOROVÉ/PRIEREZOVÉ TÉMY 68 895 €
TOVAROVÁ POMOC A VŠEOBECNÁ PROGRAMOVÁ PODPORA 35 000 €

Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

Poskytovateľ Vyplatená suma
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 16 369 530 €
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 836 562 €
Úrad ministerstva vnútra 3 239 845 €
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 680 966 €
Ministerstvo financií SR 1 548 870 €
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 58 851 €
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 39 635 €
Ministerstvo životného prostredia SR 14 521 €
Úrad jadrového dozoru SR 13 500 €
Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 8 894 €