Tabuľky a grafy

Bilaterálna spolupráca

Rozšírený filter - Bilaterálna spolupráca Základný filter - Bilaterálna spolupráca
Názov projektu Financujúci subjekt Krajina Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
PACT 3 školenie v Čiernej Hore Ministerstvo financií SR Čierna Hora 2018 249 799 € Fa search plus
Mzdové náklady zamestnancov MF SR podieľajúcich sa na aktivitách súvisiacich s ODA 2018 Ministerstvo financií SR Bilaterálne, bližšie neurčené 2018 60 000 € Fa search plus
Administratívne náklady spojené so zasadnutím partnerov a poradného orgánu CEF 2018 Ministerstvo financií SR Bilaterálne, bližšie neurčené 2018 488 € Fa search plus
Školenie pre colníkov z Kosova v rámci EXBS programu Ministerstvo financií SR Kosovo 2018 1 735 € Fa search plus
Školenie pre colnú správu Republiky Severné Macedónsko v rámci EXBS programu Ministerstvo financií SR Macedónsko 2018 1 723 € Fa search plus
Dohoda o finančnom príspevku medzi MF SR a MF Čiernej Hory Ministerstvo financií SR Čierna Hora 2018 0 € Fa search plus
Administratívne náklady spojené so zasadnutím Dozornej rady CEF Ministerstvo financií SR Bilaterálne, bližšie neurčené 2018 713 € Fa search plus
Administratívne náklady spojené so účasťou na zasadnutí Core Group Learn4Dev networku 2018 Ministerstvo financií SR Bilaterálne, bližšie neurčené 2018 984 € Fa search plus
Školenie pre colnú správu Bosny a Hercegoviny v rámci EXBS programu Ministerstvo financií SR Bosna a Hercegovina 2018 1 768 € Fa search plus
Školenie pre colnú správu Srbska a BaH v rámci EXBS programu Ministerstvo financií SR Európa, regionálny/viac krajín 2018 997 € Fa search plus
Študijná návšteva zástupcov srbského ministerstva financií, daňovej správy a daňovej polície Ministerstvo financií SR Srbsko 2018 100 € Fa search plus
Transformatívne vládnutie a financovanie II Ministerstvo financií SR Bilaterálne, bližšie neurčené 2018 980 633 € Fa search plus
318 záznamov (stránka 1 z 27)

Vyplatená suma podľa regiónov

Región Vyplatená suma
Bilaterálne, bližšie neurčené 18 985 645 €
EURÓPA 3 456 270 €
ÁZIA 2 914 772 €
AFRIKA 1 925 450 €
AMERIKA 174 273 €

Vyplatená suma podľa sektorov

Sektor Vyplatená suma
NEPRIDELENÉ / NEŠPECIFIKOVANÉ 13 821 414 €
Sociálna infraštruktúra a služby 5 627 667 €
VLÁDA A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 4 523 575 €
ADMINISTRATÍVNE NÁKLADY DONOROV 1 812 622 €
Utečenci v donorských krajinách 671 990 €
Hospodárska infraštruktúra a služby 290 043 €
HUMANITÁRNA POMOC 288 042 €
Výrobné odvetvia 190 140 €
INÁ SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA A SLUŽBY 104 440 €
TOVAROVÁ POMOC A VŠEOBECNÁ PROGRAMOVÁ PODPORA 100 000 €
MULTISEKTOROVÉ/PRIEREZOVÉ TÉMY 26 477 €

Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

Poskytovateľ Vyplatená suma
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 14 909 795 €
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 207 965 €
Ministerstvo financií SR 3 751 059 €
Úrad ministerstva vnútra 1 821 746 €
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 718 096 €
Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 26 574 €
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 21 175 €