Tabuľky a grafy

Bilaterálna spolupráca

Rozšírený filter - Bilaterálna spolupráca Základný filter - Bilaterálna spolupráca
Názov projektu Financujúci subjekt Krajina Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
Skúmanie a propagácia využitia riešenia AquaholderTM v poľnohospodárstve Afganistanu za účelom zvýšenia výnosu plodín a zníženia spotreby vody. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Afganistan 2017 23 333 € Fa search plus
MHP Afganistan 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Afganistan 2017 25 000 € Fa search plus
FP pre afganské deti, dostavba školských budov v areáli v Sharake Azadee, neďaleko mesta Mazar-e-Sharif Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Afganistan 2017 25 000 € Fa search plus
Finančný príspevok poskytnutý Medzinárodnému výboru Červeného kríža na podporu vody v mestských a vidieckych oblastiach Afganistanu Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Afganistan 2017 500 000 € Fa search plus
Nadviazanie obchodných kontaktov v Afganistane a propagácia programu EXIMBanky vo verejnom sektore Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Afganistan 2017 0 € Fa search plus
Skúmanie využitia Aquahoder pre poľnohospodársku produkciu v podmienkach Afganistanu s cieľom znižovania spotreby vody Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Afganistan 2017 37 463 € Fa search plus
Printing of a Textbook for Afghan Universities Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Afganistan 2017 0 € Fa search plus
Štipendium Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Afganistan 2017 56 925 € Fa search plus
Príspevok pre Afganistan 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Afganistan 2017 25 000 € Fa search plus
Reconstruction of school yard of “Hajdar Hoxha Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Albánsko 2017 6 998 € Fa search plus
Občiansky aktivizmus mládeže na lokálnej úrovni v Albánsku Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Albánsko 2017 5 760 € Fa search plus
Partnerstvá mimovládnych organizácií a samospráv: spoločne pre efektívnejšiu participáciu Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Albánsko 2017 65 000 € Fa search plus
397 záznamov (stránka 1 z 34)

Vyplatená suma podľa regiónov

Región Vyplatená suma
Bilaterálne, bližšie neurčené 20 093 582 €
ÁZIA 3 812 417 €
EURÓPA 3 710 537 €
AFRIKA 2 777 919 €
AMERIKA 416 719 €

Vyplatená suma podľa sektorov

Sektor Vyplatená suma
NEPRIDELENÉ / NEŠPECIFIKOVANÉ 14 803 766 €
Sociálna infraštruktúra a služby 6 005 611 €
VLÁDA A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 4 409 107 €
ADMINISTRATÍVNE NÁKLADY DONOROV 2 655 760 €
Utečenci v donorských krajinách 1 177 146 €
HUMANITÁRNA POMOC 801 141 €
Výrobné odvetvia 405 095 €
INÁ SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA A SLUŽBY 253 155 €
Hospodárska infraštruktúra a služby 196 498 €
MULTISEKTOROVÉ/PRIEREZOVÉ TÉMY 68 895 €
TOVAROVÁ POMOC A VŠEOBECNÁ PROGRAMOVÁ PODPORA 35 000 €

Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

Poskytovateľ Vyplatená suma
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 16 369 530 €
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 836 562 €
Úrad ministerstva vnútra 3 239 845 €
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 680 966 €
Ministerstvo financií SR 1 548 870 €
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 58 851 €
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 39 635 €
Ministerstvo životného prostredia SR 14 521 €
Úrad jadrového dozoru SR 13 500 €
Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 8 894 €