Tabuľky a grafy

Bilaterálna spolupráca

Rozšírený filter - Bilaterálna spolupráca Základný filter - Bilaterálna spolupráca
Názov projektu Financujúci subjekt Krajina Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
Budovanie kapacít v sektore vysokých škôl Afganistanu Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Afganistan 2018 5 000 € Fa search plus
Materiálna HP Afganistan 2018/2 Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky Afganistan 2018 12 036 € Fa search plus
Nadviazanie obchodných kontaktov v Afganistane a propagácia programu EXIMBanky vo verejnom sektore Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Afganistan 2018 49 793 € Fa search plus
Štipendium Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Afganistan 2018 71 580 € Fa search plus
Skúmanie a propagácia využitia riešenia AquaholderTM v poľnohospodárstve Afganistanu za účelom zvýšenia výnosu plodín a zníženia spotreby vody. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Afganistan 2018 26 449 € Fa search plus
Skúmanie využitia Aquahoder pre poľnohospodársku produkciu v podmienkach Afganistanu s cieľom znižovania spotreby vody Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Afganistan 2018 12 493 € Fa search plus
Materiálna HP Afganistan 2018/1 Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky Afganistan 2018 9 996 € Fa search plus
Laboratórium analýzy potravín a vody pre Kábulskú polytechnickú univerzitu Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Afganistan 2018 104 949 € Fa search plus
Vyslanie dobrovoľníka do Albánska Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Albánsko 2018 11 520 € Fa search plus
Vyslanie dobrovoľníka/-čky do Albánska Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Albánsko 2018 10 188 € Fa search plus
Stroj na výrobu mlieka a výrobkov Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Albánsko 2018 6 999 € Fa search plus
Piliere občianskej spoločnosti: Zefektívnenie spolupráce občianskeho a štátneho sektora v Albánsku Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Albánsko 2018 36 908 € Fa search plus
320 záznamov (stránka 1 z 27)

Vyplatená suma podľa regiónov

Región Vyplatená suma
Bilaterálne, bližšie neurčené 19 065 645 €
EURÓPA 3 456 170 €
ÁZIA 2 914 772 €
AFRIKA 1 924 055 €
AMERIKA 174 273 €

Vyplatená suma podľa sektorov

Sektor Vyplatená suma
NEPRIDELENÉ / NEŠPECIFIKOVANÉ 13 533 245 €
Sociálna infraštruktúra a služby 5 942 241 €
VLÁDA A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 4 525 675 €
ADMINISTRATÍVNE NÁKLADY DONOROV 1 812 622 €
Utečenci v donorských krajinách 666 990 €
HUMANITÁRNA POMOC 343 042 €
Hospodárska infraštruktúra a služby 290 305 €
Výrobné odvetvia 190 140 €
INÁ SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA A SLUŽBY 104 440 €
TOVAROVÁ POMOC A VŠEOBECNÁ PROGRAMOVÁ PODPORA 100 000 €
MULTISEKTOROVÉ/PRIEREZOVÉ TÉMY 26 215 €

Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

Poskytovateľ Vyplatená suma
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 14 909 795 €
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 290 620 €
Ministerstvo financií SR 3 746 909 €
Úrad ministerstva vnútra 1 821 746 €
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 718 096 €
Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 26 574 €
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 21 175 €