Tabuľky a grafy

Bilaterálna spolupráca

Rozšírený filter - Bilaterálna spolupráca Základný filter - Bilaterálna spolupráca
Názov projektu Financujúci subjekt Krajina Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
Transformatívne vládnutie a financovanie II Ministerstvo financií SR Bilaterálne, bližšie neurčené 2017 0 € Fa search plus
Finančný príspevok pre aktivity EED Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Bilaterálne, bližšie neurčené 2017 0 € Fa search plus
Prevádzka urgentnej pôrodnícko/gynekologickej a špecializovanej zdrav. starostlivosti v oblasti Homs, Sýria. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Sýria 2017 0 € Fa search plus
Rozvoj programov globálneho vzdelávania na vysokých školách pedagogického a nepedagogického zamerania Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Bilaterálne, bližšie neurčené 2017 0 € Fa search plus
Drinking water for the population of Biesti commune Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Moldavsko 2017 0 € Fa search plus
Renovation of water supply and sewage systems Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Moldavsko 2017 0 € Fa search plus
Nadviazanie obchodných kontaktov v Afganistane a propagácia programu EXIMBanky vo verejnom sektore Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Afganistan 2017 0 € Fa search plus
Závlahový systém pre jablkový sad a škôlku v tropickej oblasti Tanzáni Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Tanzánia 2017 0 € Fa search plus
Zlepšenie podmienok sanitácie a hygieny v regióne Hincesti Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Moldavsko 2017 0 € Fa search plus
Podpora transparentnosti a finančnej udržateľnosti regionálnych politík, štátnych podnikov a samospráv v Moldavsku Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Moldavsko 2017 0 € Fa search plus
Printing of a Textbook for Afghan Universities Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Afganistan 2017 0 € Fa search plus
Enhancing Climate Resilience, Livelihoods and Nutrition Uptake in Kenya through Value Addition of the Mango Fruit Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Keňa 2017 0 € Fa search plus
397 záznamov (stránka 1 z 34)

Vyplatená suma podľa regiónov

Región Vyplatená suma
Bilaterálne, bližšie neurčené 20 093 582 €
ÁZIA 3 812 417 €
EURÓPA 3 710 537 €
AFRIKA 2 777 919 €
AMERIKA 416 719 €

Vyplatená suma podľa sektorov

Sektor Vyplatená suma
NEPRIDELENÉ / NEŠPECIFIKOVANÉ 14 803 766 €
Sociálna infraštruktúra a služby 6 005 611 €
VLÁDA A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 4 409 107 €
ADMINISTRATÍVNE NÁKLADY DONOROV 2 655 760 €
Utečenci v donorských krajinách 1 177 146 €
HUMANITÁRNA POMOC 801 141 €
Výrobné odvetvia 405 095 €
INÁ SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA A SLUŽBY 253 155 €
Hospodárska infraštruktúra a služby 196 498 €
MULTISEKTOROVÉ/PRIEREZOVÉ TÉMY 68 895 €
TOVAROVÁ POMOC A VŠEOBECNÁ PROGRAMOVÁ PODPORA 35 000 €

Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

Poskytovateľ Vyplatená suma
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 16 369 530 €
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 836 562 €
Úrad ministerstva vnútra 3 239 845 €
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 680 966 €
Ministerstvo financií SR 1 548 870 €
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 58 851 €
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 39 635 €
Ministerstvo životného prostredia SR 14 521 €
Úrad jadrového dozoru SR 13 500 €
Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 8 894 €