Tabuľky a grafy

Bilaterálna spolupráca

Rozšírený filter - Bilaterálna spolupráca Základný filter - Bilaterálna spolupráca
Názov projektu Financujúci subjekt Krajina Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
Dohoda o finančnom príspevku medzi MF SR a MF Čiernej Hory Ministerstvo financií SR Čierna Hora 2018 0 € Fa search plus
Riešenie konfliktov v rozvojovom kontexte II. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Bilaterálne, bližšie neurčené 2018 0 € Fa search plus
Podpora komunitných aktivít kliniky 2 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Uganda 2018 0 € Fa search plus
Anglický jazyk a počítače v eparchii Adigrat 1 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Etiópia 2018 0 € Fa search plus
Príspevok SR do OBSE - osobitná monit. misia - Ukrajina apríl 2018-marec 2019 (príspevok MZVEZ SR) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ukrajina 2018 0 € Fa search plus
Spoločne za energoefektívne a ekologické nakladanie s vodou: čistá Žovkva Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Ukrajina 2018 0 € Fa search plus
Zavedenie pestovania makadamií do Etiópie ako nový zdroj príjmu pre malých farmárov Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Keňa 2018 0 € Fa search plus
Preklenutie medzery: Posilnenie kapacít v oblasti manažmentu zdravia matky, novorodenca a dieťaťa v Duk County, Jonglei, Južný Sudán Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Južný Sudán 2018 0 € Fa search plus
Rozpočtová podpora pre Čiernu Horu - regulácia hazardných hier Ministerstvo financií SR Čierna Hora 2018 0 € Fa search plus
Využitie superabsorpčných polymérov Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Gruzínsko 2018 0 € Fa search plus
“Výmena skúseností pri digitalizácii verejnej správy (IT) medzi Slovenskou republikou a Bieloruskou republikou” Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Bielorusko 2018 0 € Fa search plus
Podpora komunitných aktivít kliniky 1 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Uganda 2018 40 € Fa search plus
318 záznamov (stránka 1 z 27)

Vyplatená suma podľa regiónov

Región Vyplatená suma
Bilaterálne, bližšie neurčené 18 985 645 €
EURÓPA 3 456 270 €
ÁZIA 2 914 772 €
AFRIKA 1 925 450 €
AMERIKA 174 273 €

Vyplatená suma podľa sektorov

Sektor Vyplatená suma
NEPRIDELENÉ / NEŠPECIFIKOVANÉ 13 821 414 €
Sociálna infraštruktúra a služby 5 627 667 €
VLÁDA A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 4 523 575 €
ADMINISTRATÍVNE NÁKLADY DONOROV 1 812 622 €
Utečenci v donorských krajinách 671 990 €
Hospodárska infraštruktúra a služby 290 043 €
HUMANITÁRNA POMOC 288 042 €
Výrobné odvetvia 190 140 €
INÁ SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA A SLUŽBY 104 440 €
TOVAROVÁ POMOC A VŠEOBECNÁ PROGRAMOVÁ PODPORA 100 000 €
MULTISEKTOROVÉ/PRIEREZOVÉ TÉMY 26 477 €

Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

Poskytovateľ Vyplatená suma
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 14 909 795 €
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 207 965 €
Ministerstvo financií SR 3 751 059 €
Úrad ministerstva vnútra 1 821 746 €
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 718 096 €
Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 26 574 €
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 21 175 €