Tabuľky a grafy

Bilaterálna spolupráca

Rozšírený filter - Bilaterálna spolupráca Základný filter - Bilaterálna spolupráca
Názov projektu Financujúci subjekt Krajina Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
Anglický jazyk a počítače v eparchii Adigrat 1 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Etiópia 2017 2 880 € Fa search plus
Beekeeping to maintain ecological balance and reduction of unemployement Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Albánsko 2017 8 928 € Fa search plus
Bezodpadové spracovanie nebezpečných biologických odpadov na produkty vhodné pre intenzívne ekologické poľnohospodárstvo Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Moldavsko 2017 45 997 € Fa search plus
Bezodpadové spracovanie nebezpečných biologických odpadov na produkty vhodné pre intenzívne ekologické poľnohospodárstvo Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Ukrajina 2017 49 352 € Fa search plus
Boiler replacement in our institution Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Bosna a Hercegovina 2017 4 941 € Fa search plus
Budovanie informatických zručností angolskej mládeže Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Angola 2017 7 923 € Fa search plus
Budovanie informačného systému pre evidovanie a vykazovanie rozvojovej spolupráce SR 2017 Ministerstvo financií SR Bilaterálne, bližšie neurčené 2017 210 552 € Fa search plus
Budovanie kapacít NAPA pre otvorenú miestnu správu a samosprávu Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Ukrajina 2017 40 592 € Fa search plus
Budovanie kapacít na reformu energetického sektora Ukrajiny Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Ukrajina 2017 8 396 € Fa search plus
Budovanie kapacít pre implemnetáciu Rozšírenej zodpovednosti výrobcov v Moladvskej republike Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Moldavsko 2017 72 819 € Fa search plus
Budovanie kapacít rozvojových aktérov a zapájanie ďalších aktérov do rozvojovej spolupráce v kontexte medzinárodnej rozvojovej Agendy 2030 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Bilaterálne, bližšie neurčené 2017 44 996 € Fa search plus
Budovanie kapacít zdravotníckych pracovníkov v regióne Kwale pre zachovanie zdravia kenskej populácie dohľadom nad výskytom infekčných ochorení Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Keňa 2017 96 825 € Fa search plus
397 záznamov (stránka 2 z 34)

Vyplatená suma podľa regiónov

Región Vyplatená suma
Bilaterálne, bližšie neurčené 20 093 582 €
ÁZIA 3 812 417 €
EURÓPA 3 710 537 €
AFRIKA 2 777 919 €
AMERIKA 416 719 €

Vyplatená suma podľa sektorov

Sektor Vyplatená suma
NEPRIDELENÉ / NEŠPECIFIKOVANÉ 14 803 766 €
Sociálna infraštruktúra a služby 6 005 611 €
VLÁDA A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 4 409 107 €
ADMINISTRATÍVNE NÁKLADY DONOROV 2 655 760 €
Utečenci v donorských krajinách 1 177 146 €
HUMANITÁRNA POMOC 801 141 €
Výrobné odvetvia 405 095 €
INÁ SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA A SLUŽBY 253 155 €
Hospodárska infraštruktúra a služby 196 498 €
MULTISEKTOROVÉ/PRIEREZOVÉ TÉMY 68 895 €
TOVAROVÁ POMOC A VŠEOBECNÁ PROGRAMOVÁ PODPORA 35 000 €

Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

Poskytovateľ Vyplatená suma
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 16 369 530 €
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 836 562 €
Úrad ministerstva vnútra 3 239 845 €
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 680 966 €
Ministerstvo financií SR 1 548 870 €
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 58 851 €
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 39 635 €
Ministerstvo životného prostredia SR 14 521 €
Úrad jadrového dozoru SR 13 500 €
Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 8 894 €