Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Anglický jazyk a počítače v eparchii Adigrat 1 MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 2 880 € Fa search plus
  Beekeeping to maintain ecological balance and reduction of unemployement Vláda príjemcu Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 8 928 € Fa search plus
  Bezodpadové spracovanie nebezpečných biologických odpadov na produkty vhodné pre intenzívne ekologické poľnohospodárstvo Súkromný investor v krajine poskytovateľa Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 45 997 € Fa search plus
  Bezodpadové spracovanie nebezpečných biologických odpadov na produkty vhodné pre intenzívne ekologické poľnohospodárstvo Iné nebankovné subjekty v krajine poskytovateľa Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 49 352 € Fa search plus
  Boiler replacement in our institution Vláda príjemcu Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 4 941 € Fa search plus
  Budovanie informatických zručností angolskej mládeže MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 7 923 € Fa search plus
  Budovanie informačného systému pre evidovanie a vykazovanie rozvojovej spolupráce SR 2017 Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2017 210 552 € Fa search plus
  Budovanie kapacít NAPA pre otvorenú miestnu správu a samosprávu MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 40 592 € Fa search plus
  Budovanie kapacít na reformu energetického sektora Ukrajiny MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 8 396 € Fa search plus
  Budovanie kapacít pre implemnetáciu Rozšírenej zodpovednosti výrobcov v Moladvskej republike Donorská vláda Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 72 819 € Fa search plus
  Budovanie kapacít rozvojových aktérov a zapájanie ďalších aktérov do rozvojovej spolupráce v kontexte medzinárodnej rozvojovej Agendy 2030 MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 44 996 € Fa search plus
  Budovanie kapacít zdravotníckych pracovníkov v regióne Kwale pre zachovanie zdravia kenskej populácie dohľadom nad výskytom infekčných ochorení Ostatné verejné organizácie v krajine donora Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 96 825 € Fa search plus
  484 záznamov (stránka 2 z 41)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 67 171 886 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 21 812 326 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 846 962 €
  Úrad ministerstva vnútra 3 668 459 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 680 966 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 917 369 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 487 810 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 440 453 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 363 695 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 339 458 €
  Úrad jadrového dozoru SR 314 308 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 43 397 €
  Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 39 635 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 8 894 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 489 €