Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Budovanie mieru cez praktické zručnosti MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 52 680 € Fa search plus
  Cardiac Program Support for Kenyan children with Congenital heart defects and Rheumatic heart disease Vláda príjemcu Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 753 € Fa search plus
  Cardiac Programme Support For Children Vláda príjemcu Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 7 000 € Fa search plus
  Centrum Nepoškvrneného Srdca Panny Márie - The Gift of Love MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 3 800 € Fa search plus
  Centrum Nepoškvrneného Srdca Panny Márie - The Gift of Love MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 3 800 € Fa search plus
  Centrum Nepoškvrneného Srdca Panny Márie – The Gift of Love MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 3 800 € Fa search plus
  Centrum Nepoškvrneného Srdca Panny Márie – The Gift of Love MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 3 800 € Fa search plus
  Charter'97: social networks in Belarus MVO v rozvojovej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 7 000 € Fa search plus
  Civil Innovation Hub MVO v rozvojovej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 4 027 € Fa search plus
  Classroom for Young AIDs Victims Vláda príjemcu Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 6 997 € Fa search plus
  Connection of 3 public institutions to SWSS MVO v rozvojovej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 3 000 € Fa search plus
  Construction of Septic Tank Vláda príjemcu Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 7 000 € Fa search plus
  484 záznamov (stránka 3 z 41)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 67 171 886 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 21 812 326 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 846 962 €
  Úrad ministerstva vnútra 3 668 459 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 680 966 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 917 369 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 487 810 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 440 453 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 363 695 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 339 458 €
  Úrad jadrového dozoru SR 314 308 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 43 397 €
  Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 39 635 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 8 894 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 489 €