Časové rady

Multilaterálna spolupráca

Multilaterálna spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Všeobecné navýšenie kapitálu Medzinárodnej banky pre obnovu a rozvoj Ministerstvo financií SR Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj 2015 5 581 765 € Fa search plus
  Príspevok pre Dohovor OSN pre boj proti dezertifikácii v krajinách postihnutých vážnym suchom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Konvencia na boj proti dezertifikácii 2016 12 986 € Fa search plus
  Príspevok na prevádzku kancelárie IOM v BA 2017 Úrad ministerstva vnútra Medzinárodná organizácia pre migráciu 2017 9 958 € Fa search plus
  Príspevok na aktivity DAC 2017/2 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (iba príspevky do zvláštnych fondov pre aktivity v oblasti technickej spolupráce) 2017 10 400 € Fa search plus
  Príspevok na aktivity DAC 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (iba príspevky do zvláštnych fondov pre aktivity v oblasti technickej spolupráce) 2017 15 000 € Fa search plus
  Príspevok do všeobecného rozpočtu OSN 2014 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR OSN 2014 591 856 € Fa search plus
  Príspevok do všeobecného rozpočtu OSN 2013 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR OSN 2013 597 609 € Fa search plus
  Príspevok do rozpočtu OBSE 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe 2017 102 169 € Fa search plus
  Príspevok do rozpočtu OBSE 2016 pre Ukrajinu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe 2016 72 216 € Fa search plus
  Príspevok do rozpočtu OBSE 2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe 2016 226 542 € Fa search plus
  Príspevok do rozpočtu OBSE 2015 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe 2015 205 333 € Fa search plus
  Príspevok do mierových misií MINURSO 2017-2 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. 2017 5 386 € Fa search plus
  293 záznamov (stránka 1 z 25)

  Vyplatená suma 2013 - 2017 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 52 620 825 €
  2014 50 370 707 €
  2015 61 039 303 €
  2016 72 623 164 €
  2017 74 327 933 €