Časové rady

Bilaterálna spolupráca

Bilaterálna spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Slovenský fond pre inkluzívny rast/RB RE/ Bosna a Hercegovina Ministerstvo financií SR Rozvojová banka Rady Európy 2018 86 951 € Fa search plus
  Sewage network extension in Telenesti town Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Vláda príjemcu 2018 3 000 € Fa search plus
  A Water Kiosk at school Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Vláda príjemcu 2018 1 408 € Fa search plus
  Prevádzka urgentnej pôrodnícko/gynekologickej a špecializovanej zdrav. starostlivosti v oblasti Homs, Sýria. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MVO v donorskej krajine 2018 159 462 € Fa search plus
  Anglický jazyk a počítače v eparchii Adigrat 1 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MVO v donorskej krajine 2018 0 € Fa search plus
  Administratívne náklady spojené so účasťou na konferencii HBOR Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2018 1 391 € Fa search plus
  Školenie pre colnú správu Republiky Severné Macedónsko v rámci EXBS programu Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2018 1 723 € Fa search plus
  Utečenci 2018_projekt AMIF Úrad ministerstva vnútra MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 2018 166 025 € Fa search plus
  Školenie pre colnú správu Srbska a BaH v rámci EXBS programu Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2018 997 € Fa search plus
  Finančný príspevok pre obyvateľov mesta Rafina Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Vláda príjemcu 2018 25 000 € Fa search plus
  Podpora odborného vzdelávania s dôrazom na uplatnenie sa ľudí z marginalizovaného prostredia na trhu práce. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 2018 94 491 € Fa search plus
  Príspevok do ISTA 2018 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Medzinárodná asociácia pre testovanie osív 2018 21 175 € Fa search plus
  2280 záznamov (stránka 1 z 190)

  Vyplatená suma 2013 - 2018 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 11 959 306 €
  2014 12 279 254 €
  2015 15 511 776 €
  2016 21 029 803 €
  2017 30 811 174 €
  2018 27 534 915 €