Časové rady

Bilaterálna spolupráca

Bilaterálna spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Vládne štipendiá Čierna Hora 2013 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Donorská vláda 2013 2 835 € Fa search plus
  Vládne štipendiá Peru 2013 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Donorská vláda 2013 24 655 € Fa search plus
  Construction of boys urinal and external toilets Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MVO v rozvojovej krajine 2013 3 500 € Fa search plus
  Učitelia a lektori Čína 2013 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Donorská vláda 2013 70 558 € Fa search plus
  Eqipping the gym Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MVO v rozvojovej krajine 2013 5 000 € Fa search plus
  Slovo písané srdcom Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MVO v rozvojovej krajine 2013 974 € Fa search plus
  Podpora slobody prejavu, nezávislých médií a nových médií v Bielorusku Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MVO v donorskej krajine 2013 12 189 € Fa search plus
  Výmena okien v Cultúrnom centre Ljuba Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MVO v rozvojovej krajine 2013 1 455 € Fa search plus
  Zdravotná starostlivosť pre komunitu Tunika Hassan Tobin Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MVO v donorskej krajine 2013 109 866 € Fa search plus
  Študijná návšteva riaditeľa Úradu pre vzťahy s verejnosťou, a hovorcu Ministerstva zahraničných vecí Bosny a Hercegoviny Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Donorská vláda 2013 789 € Fa search plus
  Justičná akadémia, slovenský model a skúsenosti-študijná návšteva Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Donorská vláda 2013 2 662 € Fa search plus
  Bosna a Hercegovina v Schengene - o rok neskôr Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MVO v rozvojovej krajine 2013 1 469 € Fa search plus
  2280 záznamov (stránka 3 z 190)

  Vyplatená suma 2013 - 2018 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 11 959 306 €
  2014 12 279 254 €
  2015 15 511 776 €
  2016 21 029 803 €
  2017 30 811 174 €
  2018 27 534 915 €