Časové rady

Multilaterálna spolupráca

Multilaterálna spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Všeobecné navýšenie kapitálu Medzinárodnej banky pre obnovu a rozvoj Ministerstvo financií SR Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj 2015 5 581 765 € Fa search plus
  Predaj časti zlatých zásob Medzinárodného menového fondu - úhrada zvyšného podielu SR v prospech programu zníženia chudoby a rastu (PRGT) Ministerstvo financií SR Medzinárodný menový fond - Program na zníženie chudoby a podporu rastu 2013 3 203 359 € Fa search plus
  Príspevok do OSN na rok 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR OSN 2018 3 200 931 € Fa search plus
  Pristúpenie SR k 17. doplneniu zdrojov Medzinárodného združenia pre rozvoj - IDA Ministerstvo financií SR Medzinárodná asociácia pre rozvoj 2015 2 660 000 € Fa search plus
  Pristúpenie SR k 18. doplneniu zdrojov Medzinárodného združenia pre rozvoj - IDA Ministerstvo financií SR Medzinárodná asociácia pre rozvoj 2018 2 660 000 € Fa search plus
  Príspevok do OSN na rok 2/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR OSN 2018 2 352 008 € Fa search plus
  EIB Fond Iniciatívy pre hospodársku odolnosť Ministerstvo financií SR Európska investičná banka 2017 2 000 000 € Fa search plus
  Podpora financovania IDA operácií Ministerstvo financií SR Medzinárodná asociácia pre rozvoj 2018 1 296 004 € Fa search plus
  Príspevok do Rady Európy 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rada Európy 2018 1 135 971 € Fa search plus
  Pristúpenie SR k 16. doplneniu zdrojov Medzinárodného združenia pre rozvoj - IDA Ministerstvo financií SR Medzinárodná asociácia pre rozvoj 2014 990 000 € Fa search plus
  Príspevok do IOM 2016-1 Úrad ministerstva vnútra Medzinárodná organizácia pre migráciu 2016 857 000 € Fa search plus
  Pristúpenie SR k 16. doplneniu zdrojov Medzinárodného združenia pre rozvoj - IDA Ministerstvo financií SR Medzinárodná asociácia pre rozvoj 2013 820 000 € Fa search plus
  371 záznamov (stránka 2 z 31)

  Vyplatená suma 2013 - 2018 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 52 620 825 €
  2014 50 370 707 €
  2015 61 039 303 €
  2016 72 623 164 €
  2017 74 327 933 €
  2018 89 300 579 €