Časové rady

Multilaterálna spolupráca

Multilaterálna spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Príspevok SR do DCAF za rok 2014 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl 2014 5 000 € Fa search plus
  Príspevok DCAF2015 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl 2016 5 000 € Fa search plus
  Príspevok ILO 2014 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Medzinárodná organizácia práce - štatutárne príspevky 2014 321 797 € Fa search plus
  Príspevok WHO 2015 Ministerstvo zdravotníctva SR Svetová zdravotnícka organizácia - štatutárne príspevky 2015 545 095 € Fa search plus
  Príspevok IAEA 2016 Úrad jadrového dozoru SR Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu - štatutárne príspevky 2016 176 050 € Fa search plus
  Príspevok WHO 2014 Ministerstvo zdravotníctva SR Svetová zdravotnícka organizácia - štatutárne príspevky 2014 481 654 € Fa search plus
  Príspevok ILO 2013 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Medzinárodná organizácia práce - štatutárne príspevky 2013 243 910 € Fa search plus
  Príspevok IAEA 2013 Úrad jadrového dozoru SR Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu - štatutárne príspevky 2013 129 416 € Fa search plus
  Príspevok IAEA 2014 Úrad jadrového dozoru SR Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu - štatutárne príspevky 2014 163 240 € Fa search plus
  Príspevok IAEA 2015 Úrad jadrového dozoru SR Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu - štatutárne príspevky 2015 168 983 € Fa search plus
  Príspevok WHO 2017 Ministerstvo zdravotníctva SR Svetová zdravotnícka organizácia - štatutárne príspevky 2017 487 810 € Fa search plus
  Príspevok WHO 2013 Ministerstvo zdravotníctva SR Svetová zdravotnícka organizácia - štatutárne príspevky 2013 373 838 € Fa search plus
  293 záznamov (stránka 2 z 25)

  Vyplatená suma 2013 - 2017 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 52 620 825 €
  2014 50 370 707 €
  2015 61 039 303 €
  2016 72 623 164 €
  2017 74 327 933 €