Časové rady

Multilaterálna spolupráca

Multilaterálna spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Príspevok SR do rozpočtu EÚ 2013 Ministerstvo financií SR Európska komisia - Podiel rozpočtu na rozvojovú spoluprácu 2013 38 170 000 € Fa search plus
  Pristúpenie SR k financovaniu Iniciatívy na multilaterálne odpustenie dlhov v rámci 15. doplnenia zdrojov Medzinárodného združenia pre rozvoj – IDA Ministerstvo financií SR Medzinárodná asociácia pre rozvoj - Iniciatíva na multilaterálne odpustenie dlhov 2014 70 000 € Fa search plus
  Príspevok SR do ERF 2015 Ministerstvo financií SR Európska komisia - Európsky rozvojový fond 2015 7 140 000 € Fa search plus
  Pristúpenie SR k financovaniu Iniciatívy na multilaterálne odpustenie dlhov v rámci 15. doplnenia zdrojov Medzinárodného združenia pre rozvoj – IDA Ministerstvo financií SR Medzinárodná asociácia pre rozvoj - Iniciatíva na multilaterálne odpustenie dlhov 2015 80 000 € Fa search plus
  Príspevok SR do rozpočtu EÚ 2016 Ministerstvo financií SR Európska komisia - Podiel rozpočtu na rozvojovú spoluprácu 2016 53 100 000 € Fa search plus
  Príspevok Slovenskej republiky do ERF 2016 Ministerstvo financií SR Európska komisia - Európsky rozvojový fond 2016 10 505 456 € Fa search plus
  Príspevok SR do rozpočtu EÚ 2017 Ministerstvo financií SR Európska komisia - Podiel rozpočtu na rozvojovú spoluprácu 2017 50 740 000 € Fa search plus
  Pristúpenie SR k Medzinárodnej iniciatíve na odpustenie dlhov "MDRI" (doplnenie zdrojov na roky 2018 - 2028) Ministerstvo financií SR Medzinárodná asociácia pre rozvoj - Iniciatíva na multilaterálne odpustenie dlhov 2017 0 € Fa search plus
  Predaj časti zlatých zásob Medzinárodného menového fondu - úhrada zvyšného podielu SR v prospech programu zníženia chudoby a rastu (PRGT) Ministerstvo financií SR Medzinárodný menový fond - Program na zníženie chudoby a podporu rastu 2013 3 203 359 € Fa search plus
  Príspevok SR do ERF 2014 Ministerstvo financií SR Európska komisia - Európsky rozvojový fond 2014 6 603 048 € Fa search plus
  Príspevok SR do vzdelávacieho inštitútu Svetovej banky Leadership, Learning and Innovation (LLI) Ministerstvo financií SR Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj 2015 400 000 € Fa search plus
  Pristúpenie SR k financovaniu Iniciatívy na multilaterálne odpustenie dlhov v rámci 15. doplnenia zdrojov Medzinárodného združenia pre rozvoj – IDA Ministerstvo financií SR Medzinárodná asociácia pre rozvoj - Iniciatíva na multilaterálne odpustenie dlhov 2016 80 000 € Fa search plus
  371 záznamov (stránka 2 z 31)

  Vyplatená suma 2013 - 2018 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 52 620 825 €
  2014 50 370 707 €
  2015 61 039 303 €
  2016 72 623 164 €
  2017 74 327 933 €
  2018 89 300 579 €