Časové rady

Multilaterálna spolupráca

Multilaterálna spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Príspevok MAAE TCF 2017 Úrad jadrového dozoru SR Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (iba príspevky do fondu technickej spolupráce) 2017 130 769 € Fa search plus
  Príspevok IAEA 2013 Úrad jadrového dozoru SR Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu - štatutárne príspevky 2013 129 416 € Fa search plus
  Príspevok IAEA 2014 Úrad jadrového dozoru SR Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu - štatutárne príspevky 2014 163 240 € Fa search plus
  Príspevok IAEA 2015 Úrad jadrového dozoru SR Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu - štatutárne príspevky 2015 168 983 € Fa search plus
  Príspevok IAEA - TCF 2013 Úrad jadrového dozoru SR Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (iba príspevky do fondu technickej spolupráce) 2013 97 878 € Fa search plus
  Príspevok IAEA - TCF 2014 Úrad jadrového dozoru SR Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (iba príspevky do fondu technickej spolupráce) 2014 114 216 € Fa search plus
  Príspevok IAEA - TCF 2015 Úrad jadrového dozoru SR Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (iba príspevky do fondu technickej spolupráce) 2015 115 165 € Fa search plus
  Príspevok IAEA 2017 Úrad jadrového dozoru SR Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu - štatutárne príspevky 2017 170 039 € Fa search plus
  Dobrovoľný príspevok pre ISSAT Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl 2016 59 359 € Fa search plus
  Dobrovoľný finančný príspevok SR na podporu činnosti DAC OECD Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (iba príspevky do zvláštnych fondov pre aktivity v oblasti technickej spolupráce) 2017 10 400 € Fa search plus
  Finančný príspevok do Fondu Dep. OSN pre politické záležitosti Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Odbor OSN pre politické otázky, Trustový fond na podporu politických záležitostí 2014 15 000 € Fa search plus
  Príspevok UNEP 2013 Ministerstvo životného prostredia SR Program OSN pre životné prostredie 2013 40 677 € Fa search plus
  293 záznamov (stránka 2 z 25)

  Vyplatená suma 2013 - 2017 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 52 620 825 €
  2014 50 370 707 €
  2015 61 039 303 €
  2016 72 623 164 €
  2017 74 327 933 €