Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

  • DEV
  • >
  • Bilaterálna spolupráca
  • >
  • Vyslanie experta zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry SIEA -Promócia inovácií v Srbsku

Vyslanie experta zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry SIEA -Promócia inovácií v Srbsku

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Srbsko
Impl. subjekt Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)
Kód impl. subjekt Ústredná vláda
Geo lokácia Bački Petrovac, RS
  Zemepisná dĺžka 19.59167
  Zemepisná šírka 45.36056
Dátum zazmluvnenia záväzku 11.05.2018
Dátum ukončenia záväzku 22.05.2018
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Budovanie inovačného prostredia patrí medzi priority srbskej vlády. Za oblasť je zodpovedný minister bez portfólia zodpovedný za inovácie a technologický rozvoj, pán Nenad Popović. Zriadený Inovačný fond Srbska, ktorý sa zameriava na rozvoj mikropodnikov a start-upov, ktoré rozvíjajú technologické inovácie. Vytvorená je aj Stratégia vedecko-technického rozvoja Srbska na roky 2016 – 2020, všetky tieto formy rozvoja inovácií sú zamerané na podnikateľské prostredie, alebo vedecko technologickú akademickú sféru.

Jedným z kľúčových opatrení pre zvýšenie inovačnej výkonnosti je budovanie povedomia o inováciách, inovačných postupoch a význame inovácií už od najmladšej generácie. V Srbsku existuje výskumná stanica „Petica“, ktorú navštevujú nadané deti v rámci základnej školy. Pre vysokoškolské vzdelávanie v oblasti inovácií sa budujú technologické parky pri univerzitách a fakultách v Belehrade, Novom Sade a v Niši.

Aktivita teda mala mať priamy vplyv na pozdvihnutie štandardu vzdelávania, zavádzania inovačného prvku pri tvorbe základne pre podnikanie, ktorá sa formuje už od stredných škôl. Aktivita samotná bola aj určitým druhom seminára, či tréningu potenciálnych lektorov v oblasti inovácií. Aktivity sa zúčastnil aj vecne zodpovedný srbský minister Nenad Popović.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2018 524 € 524 €
Spolu 524 € 524 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Služby a inštitúcie podpory obchodu 50.0 %
Výskum/vedecké inštitúcie 50.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Vyslanie experta zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry SIEA -Promócia inovácií v Srbsku voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Vyslanie experta zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry SIEA -Promócia inovácií v Srbsku 524 €
Ostatné filtrované pomoci 500 744 741 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región