Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

  • DEV
  • >
  • Multilaterálna spolupráca
  • >
  • Pristúpenie SR k financovaniu Iniciatívy na multilaterálne odpustenie dlhov v rámci 15. doplnenia zdrojov Medzinárodného združenia pre rozvoj – IDA

Pristúpenie SR k financovaniu Iniciatívy na multilaterálne odpustenie dlhov v rámci 15. doplnenia zdrojov Medzinárodného združenia pre rozvoj – IDA

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo financií SR
Impl. subjekt World Bank – IDA
Kód impl. subjekt Medzinárodná asociácia pre rozvoj - Iniciatíva na multilaterálne odpustenie dlhov
Popis projektu Pristúpenie SR k financovaniu Iniciatívy na multilaterálne odpustenie dlhov v rámci 15. doplnenia zdrojov Medzinárodného združenia pre rozvoj – IDA
Dátum zazmluvnenia záväzku 09.07.2008
Dátum ukončenia záväzku 16.01.2018
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Slovenská republika od roku 2009 zatiaľ uhradila šesť splátok svojho príspevku v rámci Iniciatívy na multilaterálne odpustenie dlhov (MDRI), ktorá je v prípade príspevku SR v gescii Medzinárodného združenia pre rozvoj - IDA. Do roku 2018 SR uhradí svoje zvyšné štyri splátky. Príspevky v rámci MDRI predstavujú kompenzáciu pre IDA za úplné odpustenie dlhov pre najchudobnejšie krajiny sveta zo strany IDA. Cieľom je umožniť týmto krajínám po splnení stanovených kritérií ľahšie a skoršie dosiahnuť ich priority a ciele v rámci stanovených miléniových rozvojových cieľov do roku 2015. Celkovo boli k septembru 2013 v rámci MDRI kompletne odpustené dlhy takmer 40 krajinám.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2013 0 € 70 000 €
2014 0 € 70 000 €
2015 0 € 80 000 €
2016 0 € 80 000 €
2017 0 € 80 000 €
Spolu 0 € 380 000 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Pristúpenie SR k financovaniu Iniciatívy na multilaterálne odpustenie dlhov v rámci 15. doplnenia zdrojov Medzinárodného združenia pre rozvoj – IDA voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Pristúpenie SR k financovaniu Iniciatívy na multilaterálne odpustenie dlhov v rámci 15. doplnenia zdrojov Medzinárodného združenia pre rozvoj – IDA 380 000 €
Ostatné filtrované pomoci 519 408 739 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región