Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Štipendium

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Prijímajúca krajina Ukrajina
Impl. subjekt Ministry of education, science, research and sport of the Slovak republic
Kód impl. subjekt Ústredná vláda
Geo lokácia Ukraine, UA
  Zemepisná dĺžka 32.0
  Zemepisná šírka 49.0
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2018
Dátum ukončenia záväzku 31.12.2018
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Výdavky na vládne štipendiá pre študentov z krajiny Ukrajina na verejných vysokých školách v roku 2018

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2018 149 165 € 149 165 €
Spolu 149 165 € 149 165 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Vyššie vzdelanie 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Štipendium voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Štipendium 149 165 €
Ostatné filtrované pomoci 500 744 741 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región